موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
مقالات دانش پژوهان ---> سير تحول و پيشرفت سلاح { -- }

سير تحول و پيشرفت سلاح

 

  دفاع غريزي و دفاع آگاهانه :

شما در زندگي روزانه نمونه هاي «دفاع» را ديده ايد.
حيوانات نيز از خود دفاع مي كنند. بعضي از آنها براي حفظ جان خود و پهان شدن از چشم دشمن، با محيط خود همرنگ مي شوند. در زير شما نمونه هايي از دفاع حيوانات را مي خوانيد:
تيغ هاي خار پشت جانور را در برابر حمله دشمنان محافظت مي كند.
مار به دشمن خود نيش مي زند. گوزن و بز كوهي برفرار سريع خود، را از محل دور مي كند.
آيا مي توانيد چند روش دفاعي حيوانات ديگر را بگوئيد.
انسانها نيز از خود دفاع مي كنند، ساده ترين نوع دفاع ما در برابر خطر هنگامي است كه دستمان به جسم داغي برخورد مي‌كند. در اين هنگام سريعاً دست خود را عقب مي كشيم يا وقتي كه چوبي به طرف چشم ما پرتاب مي شود، يا نور شديدي به آن مي رسد فوراً بدون فكر كردن چشم خود را مي بنديم. اين نوع دفاع، دفاع غريزي نام دارد. چون بصورت ناخودآگاه انجام مي شود و در بين همه موجودات زنده مشترك است. تفاوت اساسي ميان دفاع انسان و دفاع حيوان وجود دارد:
اول - «هدف حيوانات از دفاع ، حفظ خود است، ولي انسان علاوه بر حفظ خود، قصد دارد اعتقادات و ميهن خود را نيز حفظ كند».
دوم - بر خلاف حيوان، بشر براساس قدرت تفكر و تعقل و با استفاده از يادگيريهاي قبلي با خطرها مقابله مي كند. ما اين نوع دفاع را دفاع آگاهانه مي ناميم.
 

 

  نمودار

1 – گروه پشتيباني :‌اولين گروهي كه پس از وقوع زلزله اقدام به عمل نمايد گروه پشتيباني است. چرا كه اين گروه وسايل مورد نياز ساير گروهها را در اختيار آنها قرار مي دهد. پس بهتر است كه اعضاي اين گروه بهتر از افراد ديگر از محل دقيق در وسايل ضروري زمان وقوع حادثه آگاهي داشته باشد.
وظايف : اعضاي اين گروه بايد پس از وقوع زلزله به محل نگهداري در وسايل ضروري زمان وقوع حادثه رفته و آنها را بين اعضاي ساير گروهها تقسيم كنند ، اعضاي گروه بايد در صورت نياز ، آب و مواد غذايي را بين افراد تقسيم كنند.
• چند نفر از اعضاي گروه بايد مانع ورود و بازگشت به سايرين به داخل ساختمان شوند.
• يك يا دو نفر بايد از روي دختري كه فهرست نام و مشخصات كليه ساكنين ساختمان در آن است سعي در شناسايي كساني كنند كه در محل حضور ندارند. در صورت امكان از دوستان و حاضرين محل تحقيق كنند كه آن شخص كجا مي تواند باشد، سپس موضوع را به اطلاع افراد گروه «تجسس» برسانند تا آنها به كمك شخص غايب بروند. در مدرسه ، اسامي افرادي كه از مدرسه خارج مي شوند علامت گذاري شود تا در صورت نياز بتوان پاسخگوي خانواده آنها بود.
2 – گروه تجسس : ممكن است پس از وقوع زلزله، در جايي از ساختمان حادثه مجددي در حال تكوين باشد. فردي در مكاني زنداني يا مجروح شده و نياز به كمك داشته باشد. بنابراين عده اي بايد با دقت و تحت نظارت سرپرست گروه و با اجتناب از رفتن به مكانهاي بسيار خطرناك در حال ويراني، ساختمان را بازرسي كنند. از آنجايي كه ساختمان مدرسه بزرگ است توصيه مي شود طبق هماهنگي اي كه از قبل انجام مي شود، كل محل به چند طبقه تقسيم بندي گردد و براي كنترل هر منطقه چند نفر و يك سرپرست در نظر گرفته شوند.
وظايف
A:
بررسي تمام ساختمانها و بخشهاي آن به منظور يافتن مجروحين و يا زنداني شده ها\ گاهي براي يافتن افراد بايد محل را ساكت كرد. فرياد كشيد و منتظر جواب ماند،برخي اوقات هم مي توان از رسوبات يا بر هم زدن دستها استفاده كرد.
• پس از بررسي و قسمت از ساختمان و اطمينان از اينكه كسي در آنجا نيست مي توان علامت ضربدر بزرگي بر در آن گذاشت تا ديگر اعضاي گروه به آنجا مراجعه نكنند.
 

 

  پيدايس سلاحهاي سرد :

براي اينكه بدانيم وسايل دفاعي انسان چگونه پيشرفت كرده است، انسان بدون سلاحي را تصور كنيد كه از دست جانور غول پيكري مي گريزد. براي او تنها وسيله ي دفاع، پنهان شدن در شكاف كوه ها و غارهاست. يا هنگام گرسنگي براي او بهترين وسيله، شكار، سنگ و چوب است. توجه داشته باشيد كه انسان در ابتدا در حالت طبيعي ، سنگ و چوب تغيير نمي داده ولي با گذشت زمان و استفاده از قدرت انديشه او توانسته است در شكل طبيعي وسايل دفاعي تغيير ايجاد كند. مثلاً توانسته سر چوبها و سنگ ها را تيز كند و با استفاده از الياف گياهي سنگ هاي نوك تيز را به چوبها متصل سازد. اين كار در واقع قدم بزرگي در تكامل ابزار دفاعي بوده است.
قدم بعدي چه بوده؟ «كشف آتش» قدم مؤثر ديگري در پيشبرد و تكامل وسايل دفاعي بود. چون از شعله و دود آن براي ترساندن حيوانات استفاده مي شد. اما مهتر از اين، خاصيت ذوب كنندگي آتش بود كه انسان مي توانست با بهره گيري از اين خاصيت در فلزاتي مانند : مس، قلع، آهن، تغيير ايجاد كند و وسايل جنگي متنوع تري بسازد. كارد – خنجر – شمشير – گرز و تيرو كمان از جمله سلاحهايي هستند كه پس از كشف آتش و فلز تا امروز مورد استفاده بشر قرار گرفته اند. اين نوع سلاحها را در اصطلاح «سلاح سرد» مي گوئيم.

 


نياز انسان به دفاع در مقابل افراد مهاجم سبب شد تا گروهي از مردان قبايل براي استفاده از ابزار جنگي و مقابله با هجوم دشمنان آمادگي بيشتري كسب كنند و با تمرين، در كاربرد انواع سلاحها، مهارت كافي بدست آورند.
بنابراين مردان قوي هر قبيله يا كشوري، در زمينه هايي مثل شمشيرزني، پرتاب تير و كمان و ... صاحب شهرت شدند. اين افراد به هنگام تهاجم يا دفاع، جا و مكان معيني داشتند و بخشي از عمليات را به عهده مي گرفتند.
از اينجا بود كه دولتهاي نظامي خاص بوجود آمد. از طرف ديگر قدرت طلبي رؤساي قبايل سبب شد تا گروهي از افراد جنگجو را در اختيار گرفته و هر چند گاه به همسايگان خود حمله كنند. در اين حمله ها اموال و دارايي، زمين و نواميس قبيله مغلوب به غارت رفته و زندگيشان به آتش كشيده مي شد، عده اي ازآنان براي بهره كشي به اسارت در مي آمدند و عده اي ديگر مجبور به پرداخت باج و خراج مي شدند.
 

پيشرفت وسايل جنگي و خوي تهاجم در برخي جوامع گروههاي مقابل را وادار به تفكر كرد. آنها در اين مورد انديشيدند كه بايد حساب شده تر با تهاجمات دشمن مقابله كنند.
آنها مي دانستند كه بايد به طريقي از نزديك شدن دشمنان به خانه و سرزمين شان جلوگيري كنند. اما چگونه ؟
در زير دو راه را كه براي جلوگيري از تهاجم دشمن به فكرشان رسيده است مي خوانيد:
كندن خندق به دور شهر
كشيدن ديوار به دور شهر و ساختن برجهاي محكم
مدافعين شهر در اين فكر بودند كه چگونه بدون تماس مستقيم با مهاجمان به وسيله سلامي آنان را پراكنده و دچار‌آسيب نمايند. قبايل مهاجم نيز با ديدن خندق و ديوار دور شهرف در فكر يافتن وسيله هايي بودند تا با استفاده از آنها از خندق عبور كنند. و برجها را ويران سازند. اما يافتن اين وسيله ها چندان ساده نبود و احتياج به زمان و فكر بيشتر داشت.
ولي انسانهاي آن زمان تصميم گرفتند وسيله اي بسازند تا از دور به دشمن آسيب برسانند. به همين دليل «منجنيق» ساخته شد. منجنيق تقريباً همان كاري را مي كرد كه تير و كمان بچه ها انجام مي دهد. با اين تفاوت كه ساختمان منجنيق پيچيده تر بود.

 

 

 

  پيدايش سلاحهاي گرم :

در اغلب جنگ ها، جنگجويان مجبور بودند روي در روي يكديگر قرار گرفته و با هم بجنگند. به عبارت ديگر جنگ ها بيشتر به صورت «تن به تن» بود. براي فرار از خطر و همچنين از پا درآوردن دشمن جنگجويان هميشه دنبال راههاي تازه بودند تا اينكه باروت به عنوان يك ماده منفجره به خدمت گرفته شد. استفاده از باروت تحول بزرگي در نحوه جنگ ها بوجود آورد. باروت اولين بار در توپ بكار رفت و از قدرت آن براي پرتاب گلوله به سوي دشمن استفاده شد.
سلاحهايي را كه براي پرتاب گلوله در آنها از باروت يا مواد اشتعالي ديگر استفاده مي شود «سلاح گرم» مي ناميم.
مي دانيد منجنيق وسيله اي بود كه از راه دورگلوله هاي سنگي و آتش را به سوي دشمن پرتاب مي كرد. با استفاده از اين تجربه توپ ساخته شد. توپ لوله اي بلند و ضخيم داشت كه سر آن باز وته آن بسته بود و يك سوراخ كوچك براي عبور فتيله در قسمت انتهايي بدنه آن قرار داشت.
طرز كار توپ، مطابق شكل بدين ترتيب بود. پس از روشن فتيله آتش به باروت مي رسيد و با انفجار باروت، لوله از توپ خارج و به سوي دشمن پرتاب مي شد.

 


توپ ها را روي ارابه هاي كوچك چوبي مي گذاشتند ، اين ارابه ها را توسط چهارپايان يا انسانها به نزديكترين نقطه ممكن به دشمن مي بردند. مشكلات استفاده از توپ مخصوصاً سنگين آن باعث شد تا كارشناسان نظامي به فكرساخت وسيله اي بيفتد كه با همان روش كار كند ولي توسط يك نفر قابل حمل باشد، در نتيجه «تفنگ سرپر» ساخته شد.

 


اشكال عمده تفنگ هاي سر پر اين بود كه در مناطق مرطوب و باراني قابل استفاده نبودندم همين اشكال باعث شد كه در تكامل تفنگ سر پر قدم ديگري برداشته شود. براي اطمينان خاطر از آتش زدن باروت و احتراق و انفجار آن ، آتش زنه تفنگ را با استفاده از خاصيت سنگ چخماق ساختند. مدتها گذشت تا براي كامل تر كردن روشهاي تيراندازي، هم چنين براي ايجاد جرقه و هدف گيري مطمئن «چاشني» ساخته شد. «چاشني » عبارت بودند از :
مقداري مواد حساس به ضربه و قابل اشتعال كه در كلاهكي از فنر نرم (مانند مس) قرار مي گرفت.
مواد حساس و قابل اشتعال داخل كلاهك مسي با كوچكترين ضربه اي كه چخماق به آن وارد مي كرد آتش مي گرفت و جرقه از سوراخ پستانك به ته لوله و به باروت سرايت مي كرد و باعث انفجار باروت مي شد. استفاده از چاشني و چخماق هدف گيري را بسيار آسان كرد و اما باز هم يك اشكال وجود داشت و آن عدم «برد» كافي اين تفنگها بود. زيرا تفنگدار مجبور بود به دشمن با هدف بسيار نزديك شود ولي مي دانيد كه اين كار بسيار خطرناك است. در نتيجه فكرها به كار افتاد و صدها اسلحه در پي يافتن چاره، روزهاي خود را صرف كردند. مدتها گذشت تا آنكه چاره كار را در آن ديدند كه در داخل لوله هاي تفنگ برجستگيهاي موازي به صورت مارپيچ بوجود آورند. به اين برجستگيهاي موازي و مارپيچ اصطلاحاً خان مي گوئيم.

 


در تصوير 1 لوله تفنگ بدون «خان» است . تصوير (2) لوله تفنگ سر پر را با خان نشان مي دهد وجود «خان» باعث مي شد كه گلوله پس از انفجار باروت، در طول لوله به چرخش درآيد. وقتي گلوله اي در حالت چرخش به سوي هدف پرتاب شود فاصله بيشتري را مي تواند طي كند.
پس به اين فكر افتادند كه به هر ترتيبي كه شده زمان كمتري را صرف پركردن تفنگ خود كنند. بنابراين تفنگهاي فشنگي يا ته پر بوجود آمد.
فشنگ لوله اي است كه باروت را در آن مي ريزند و گلوله را در دهانه و چاشني را در ته آن جاسازي مي كنند.
فشنگ در ته لوله تفنگ قرار مي گيرد. براي شليك گلوله، چخماق به روي چاشني ضربه مي زند و جرقه ايجاد مي كند و گلوله شليك مي شود، پوكه فشنگ با كمك اهرمي از ته لوله خارج مي گردد و فشنگ ديگر جاي آن را مي گيرد.

 

امروزه تفنگهايي ساخته شده كه عمليات جايگزيني فشنگ جديد، شليك و بيرون انداختن پوكه را به صورت خودكار انجام مي دهد و مي تواند در مدت زمان كوتاهي تعداد زيادي تير به صورت رگبار شليك كند.

 


 

 

  سلاحهاي سنگين :

همه آنچه كه تا اين جا گفتيم مربوط به «سلاحهاي سبك » يا «سلاحهاي انفرادي» بود. اين سلاحها توسط يك نفر حمل مي شوند. به همين دليل سلاح انفرادي ناميده مي شدند. امروزه در كنار سلاحهاي سبك «از سلاحهاي سنگين» نيز استفاده مي شود. سلاحهاي سنگين داراي قدرت تخريب و برد زيادي هستند. مانند خمپاره اندازه ها و توپها و ... با پيشرفت صنايع نظامي انواع سلاحهاي پيشرفته اي مانند، تانكها، موشكها، هواپيماها، هلي كوپترها و ناوها ساخته شده است. علاوه بر اينها انواع بمبهاي شيميايي، ميكروبي، اتمي و هيدروژني نيز سلاحهايي هستند كه امروزه مورد استفاده كشورها قرار مي گيرند.
اين بمب ها اثرات زيانباري روي بدن انسان و محيط زيست دارند. ولي كشورهايي كه قصد كشور گشايي و تجاوز دارند و حقوق ملتها را ناديده مي گيرند توجهي به اثرات آن نمي كنند.

 

 

 

  پرسش :
1 – تفاوت اساسي ميان دفاع انسان و دفاع ديگر موجودات در چيست؟

دو تفاوت اساسي ميان دفاع انسان ودفاع ديگر موجودات (حيوان و گياه) وجود دارد.
اول : «هدف حيوانات و گياهان از دفاع، حفظ خود است. ولي انسان علاوه بر حفظ خود، قصد دارد اعتقادات و ميهن خود را نيز حفظ كند.
دوم : بر خلاف گياه و حيوان، بشر براساس قدرت تفكر و تعقل، و با استفاده از يادگيريهاي قبلي با خطرها مقابله مي كند».
 

 

  2 – تأثير كشف آتش در ساخت وسايل دفاعي و جنگي چه بود؟

كشف آتش اقدام مؤثر ديگري در پيشبرد و تكامل وسايل دفاعي بود. چون از شعله و دود آن براي ترساندن حيوانات استفاده مي شد. اما مهمتر از اين خاصيت ذوب كنندگي آتش بود كه انسان مي توانست بهره گيري از اين خاصيت در فلزاتي مانند مس، قلع ، آهن تغيير ايجاد كند و وسايل جنگي متنوع تري بسازد.  

 

  3 – چرا تفنگ سرپر در مناطق مرطوب قابل استفاده نبود؟

اشكال عمده اين تفنگ ها آن بود كه در مناطق مرطوب و باراني قابل استفاده نبودند زيرا در اين نوع تفنگ ها از فتيله آغشته به باروت استفاده مي شد كه در خارج از تفنگ قرار داشت. همين اشكال باعث شد كه در تكامل تفنگ سرپر قدم ديگري برداشته شود. يعني براي اطمينان خاطر از آتش زدن باروت و احتراق و انفجار آن، آتش زنه تفنگ را با استفاده از خاصيت سنگ چخماق ساختند.  

 

  4 – فرق سلاحهاي سبك و سلاحهاي سنگين چيست؟

سلاحهاي سبك يا سلاحهاي انفرادي سلولهايي هستند كه توسط يك نفر حمل مي شوند. بنابراين جابجايي آنها بسيار ساده و آسان است. اما سلاحهاي سنگين سلاحهايي هستند كه داراي قدرت تخريب و برد زيادي هستند و قدرت تخريب و برد سلاحهاي سنگين بسيار بيشتر از سلاحهاي سبك است مانند : تانكها، موشكها، هواپيماهاي جنگي و ...  

 

  سؤال ار متن فصل 4 :
5 – انواع دفاع را نام ببريد؟

الف - دفاع غريزي
ب – دفاع آگاهانه
 

 

  6- دفاع آگاهانه را تعريف كنيد؟

بشر بر اساس قدرت تفكر و تعقل، و با استفاده از يادگيري قبلي با خطر مقابله كند، اين نوع دفاع را آگاهانه مي گويند.  

 

  7 – چه عاملي باعث بوجود آمدن باروت شد؟

براي فرار از خطر و همچنين از پاي درآوردن دشمن جنگجويان هميشه دنبال راههاي تازه اي بودند تا اينكه باروت به عنوان يك ماده منفجره به خدمت گرفته شد.  

 

  8 – سلاح گرم را تعريف كنيد؟

سلاحهايي را كه براي پرتاب گلوله در آنها از باروت يا مواد اشتعالي ديگر استفاده مي شود «سلاح گرم» مي ناميم.

9 – علت وجود خان در لوله تفنگ را بيان كنيد؟
وجود خان باعث مي شود كه گلوله پس از انفجار باروت، در طول لوله به چرخش درآيد. وقتي گلوله اي در حالت چرخش به سوي هدف پرتاب شود. فاصله بيشتري را مي تواند طي كند.

 

عالي بسيارخوب متوسط ضعيف

0513-7289001 - 7
admin.it@chmail.ir
مشهد، میدان تختی
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.