موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
مقالات اساتید ---> جانوران مهره دار { . }

 

هدف کلی

دانش آموز بتواند :

1- جانوران مهره دار را بشناسد.                              2- کار ستون مهره را بداند.

3- پنج گروه مهره دار را نام ببرد.                            4- خصوصیات پنج گروه را بداند.

 

تحلیل آموزشی

الف : اهداف جزئی (حیطه دانشی) شناختی

1-    دانش آموز : 1- دانش آموز قبل از شروع درس ابتدا ستون مهره ها را در بدن خود تشخیص دهد.

2-    مهره داران را بشناسد و ستون مهره را روی بدن آن ها تشخیص دهد.

3-    خصوصیات پنج گروه مهره دار را بداند.

4-    نحوه تنفس – حرکت – پوشش بدن – غذا خوردن هر پنج گروه را بداند.

5-    دلیل گفتن مهره دار را به جانوران مهره دار بداند.

6-    دو زیست را تعریف کرده و دلیل گفتن دوزیست را به این جانوران بداند.

7-    چند جانور مهره دار را نام ببرد.

8-    چند جانور بی مهره را نام ببرد.

9-    بداند که لغزندگی سطح بدن ماهی چه فایده ای برایش دارد.

10- جانور دوزیست نام ببرد.

11- دلیل کمتر غذا خوردن خزندگان از پرندگان را بداند.

12- بداند کدام پرنده اصلاً پرواز نمی تواند بکند.

13- بداند لاک پشت در چه گروهی از مهره داران قرار دارد؟ و چرا ؟

14- بداند کدام حس باید در پرنده و خزنده قوی باشد.

15- کار ستون مهره را بداند.

 

ب : هدف های رفتاری ( حیطه مهارتی )

دانش آموز : 1- بتواند ستون مهره های خود را لمس کند.

2- بتواند ماهی ها و دو زیستان را مقایسه کند.

3- بتواند پرنده را با خزنده مقایسه کند.

4- بتواند پستان داران را تشخیص دهد.

5- بتواند ستون مهره را نقاشی کند.

6- بتواند خصوصیات پنج گروه را روی شکل نشان دهد.

7- بتواند با کمک بزرگ ترهای خود شکل مهره داران را بکشد.

8- بتواند کار ستون مهره را عملاً توضیح دهد.

 

ج : هدف های عاطفی ( حیطه نگرشی )

1-    در هنگام تدریس این بخش علاقه نشان دهد.

2-    به صحبت های معلم گوش دهد.

3-    به معلم احترام بگذارد.

4-    به دانستن خصوصیات مهره داران علاقه نشان دهد.

5-    اصول اخلاقی را رعایت کند.

6-    با گروه خود همکاری داشته باشد.

7-    علاقه مندی خود را برای کشیدن اشکال پنج گروه نشان دهد.

8-    به جواب دادن سؤالات علاقه نشان دهد.


ابزار و وسایل :کتاب درسی – گچ – تخته – پوستر گروه مهره داران

 

فنون و تدریس:

الف: الگوی بارش مغزی

ب: الگوی نمایشی

ج: الگوی استقرایی

د: روش تلفیقی

 

مدل کلاس :ردیفی ارتباط به صورت چند سویه

رفتار ورودی :پیش دانسته یا پیش نیازهایی که باید دانش

                                                             آموز قبل از شروع درس بداند.

 

مهارت های قبل از تدریس :

1- جانوران را بشناسد.                            2- ستون مهره را بشناسد.

3- کار ستون مهره را بداند.                  4- چند جانور مهره دار را نام ببرد.

5- آمادگی برای تدریس را داشته باشد.


آمادگی سازمانی :

مهارت های ضمن تدریس : (کارهای قبل از شروع درس )

الف : سلام واحوال پرسی

سلام سلام بچه ها ، ای غنچه های زیبا                   چه طوره حال شما ، احوال و کار شما

از چهره ها که پیداست احوال گلها خوبه                 اوضاع درسی عالی نمره ها جور جوره

ب : حضور و غیاب :

از دانش آموزان که گره بندی شده اند حضور و غیاب کرده و علت غیبت کسی را که غایب است جویا می شویم و وبعد به وضع جسمانی و روحی دانش آموزان توجه می کنیم تا ببینیم که آیا آمادگی لازم را برای درس جدید دارند.

 

ارزشیابی تشخیصی :

دانش آموز با لمس کردن ستون مهره خودش متوجه شود که این ستون مهره کاری برای بدن او انجام می دهد. و همچنین بعضی از جانوران را نام ببرد که ستون مهره دارند.

 

پیش آزمون :

ارزشیابی تشخیصی را شروع می کنیم که دانش آموزان نیاز دارند و باید بیاموزند.
آماده سازی ایجاد انگیزه

1-  ابتدا با لمس ستون مهره خودشان ستون مهره را می شناسند . بعد با توضیح اینکه اگر ساختمان ستون نداشته باشد فرو می ریزد بدن نیز اگر ستون مهره نداشته باشد محکم نیست.بعد چند پوستر که آنها را از آزمایشگاه مدرسه تهیه کرده ایم و در مورد پنج گروه جانوران مهره دار است به بچه ها نشان داده و ایجاد انگیزه می کنیم و همچنین چند برچسب جانور مهره دار و بی مهره را نشان دهیم و بگوییم آن ها را جدا کنند.

 

ارائه درس :

پس از اینکه بچه ها در مورد کار ستون مهره و پوستر جانوران مهره دار اظهار نظر کردند آنها را به سکوت دعوت کرده و درس خود را آغاز می کنیم.

مهارت در انتخاب هدف :

مربی : چه کسی می تواند از بین این چند برچسب (کرم – پشه – ماهی – سگ ) جانورانی که مهره دارند جدا کند و جانورانی که بی مهره هستند را هم جدا کند.

مربی : چه کسی می تواند ستون مهرۀ خود را نشان دهد و کارش را بگوید.

دانش آموزان :

اولی : کرم و پشه جزء بی مهرگان است      دومی : ماهی و سگ جزء مهره داران است.

مربی : چرا این طور فکر می کنید ؟

دانش آموز : اولی : چون پشه و کرم در پشت خودشان مثل ما ستون مهره ندارند.

دومی : چون ماهی و سگ مانند ما انسان ها در پشت خود ستون مهره دارند.

مربی : با تأیید حرف بچه ها صفحه 16 کتاب را نشان می دهد و ستون مهره را به بچه ها نشان می دهد.

مربی : بچه ها همه روی ستون مهره خود دست بگذارید و بگوئید که چه کار می کند.

دانش آموز : (محمد صادق )خانم ستون مهره از جنس استخوان است و استخوان هم محکم است پس بدن ما را محکم نگه می دارد. مربی : آفرین مثل ساختمان که ستون دارد.

حالا خودمان به توضیح درس می پردازیم :

مربی : بچه ها مهره دار به جانورانی گفته می شود که در پشت خود ستون مهره دارند.

بعد می گوییم که ما 5 گروه جانور مهره دار داریم . که با نشان دادن هر یک از پوسترها نام آنها را می گوییم و می گوئیم این 5 گروه عبارتند از ( ماهی ها – دوزیستان – پرندگان – خزندگان – پستان داران ) و بقیه جانوران مانند حشرات بی مهره هستند.

بعد از نشان دادن هر پوستر مثال پوستر ماهی ها خصوصیات آنها را نیز می گوییم به این ترتیب هر 5 گروه را با خصوصیات شان برای بچه ها توضیح می دهیم .

مربی : بچه ها ماهی دیده اید پوست بدنش چه دارد – با چه تنفس می کند – با چه شنا می کند .

دانش آموز : (امیر مهدی) پوست بدنش پولک دارد چون مادرم ماهی درسته از مغازه خریده و ما پولک ها را روی بدنش دیده ایم – با آبشش نفس می کشد چون در آب است و با باله هم شنا می کند اشاره می کند به باله های ماهی روی کتابش .

مربی : آفرین پسرم

امیر حسین : (دانش آموز) خانم دو زیست یعنی چه ؟

مربی : بعضی حیوانات هستند که هم در آب زندگی می کنند و هم در خشکی که به آنها دو زیست می گویند مثل قورباغه که وقت نوزادی در آب است و بعد بیرون آب هم می تواند بیاید به طور کلی دو زیست یعنی 2 نوع زندگی

مربی : بچه ها چند حیوان خزنده نام ببرید ؟

دانش آموز : (محمد حسین ) مار – مارمولک – لاک پشت و هر چیزی که روی زمین می خزد.

محمد : چرا لاک پشت در گروه خزندگان است ؟

مربی : سؤال جالبی پرسیدی پسرم . چون لاک پشت دست و پای کوچکی دارد در گروه خزندگان است .

مربی : بهتر است خصوصیات خزندگان را هم یاد بگیرید که عبارتند از :

1- شکم خود را روی زمین می کشند.              2- بدن آنها پولک دارد.

3- با شش نفس می کشند.                            4- تخم ریزی می کنند.

مربی : پوستر پرندگان را نشان می دهد و از همه می پرسد چه کسی می داند که خصوصیت پرندگان چیست ؟

دانش آموز : (سید امید) خانم همان طور که از شکلشان می فهمیم 1- نوک دارند    2- پر دارند.            3- تخم می گذارند.

مربی : آفرین پسرم

مربی : بچه ها اگر گفتید کدام حس خزنده و پرنده باید قوی باشد .

مربی : بچه ها در پرندگان باید حس بینایی قوی باشد تا طعمه را از بالا ببیند و در خزنده باید حس شنوایی قوی باشد تا صدا را بشنود.

مربی : کدام پرنده است که اصلاً پرواز نمی کند ؟

دانش آموز : (رضا) شتر مرغ – پنگوئن – خروس

مربی : از روی چه جواب دادی           رضا : خانم از برنامه های تلویزیونی شنیده بودم.

بعد خودمان به بچه ها از روی صفحه 22 کتاب می گوییم که منقار پرندگان با هم یکی نیست بعضی دراز – بعضی باریک و بعضی ها پهن است چون غذای پرندگان با هم فرق دارد. نوبت به آخرین گروه یعنی پستانداران می رسد که باز هم با نشان دادن پوستر آنها از بچه ها سؤالاتی می پرسیم .

مربی : در این شکلها چه می بینید .

دانش آموز : ( امیر رضا ) خانم چند حیوان که روی بدنشان از مو پوشیده است.

مربی : آفرین پسرم به این گروه از جانوران پستان دار می گویند که خصوصیت آن ها عبارتند از : 1- بدنشان مو دارد                  2- به بچه های خود شیر می دهند .

3- بچه می زایند.                                  4- با شش نفس می کشند.

                               

جمع بندی و نتیجه گیری :

مهارت در پذیرش مسئولیت فردی و مشارکت در کار گروهی

مربی : کلاس را به گروههای 5 نفره تقسیم می کند و به هر گروه می گوید که بیاید و گروه اول خصوصیات ماهی ها ، گروه دوم خصوصیات دو زیستان ، گروه سوم خصوصیات پرندگان ، گروه چهارم خصوصیت خزندگان ، گروه پنجم خصوصیت پستان داران را خلاصه گویی کنند و خودمان هم کلیۀ خلاصه ها را جمع بندی می کنیم .


ارزشیابی پایانی

مربی : درس را رو خوانی می کنیم – درس را خلاصه گویی می کنیم – به سؤالات داخل کتاب با کمک بچه ها جواب می دهیم و برای هر سؤال دلیل می خواهیم .

از هر گروهی که خواستیم می توانیم خصوصیات گروه مهره دار را بپرسیم .

از دانش آموزی کار ستون مهره را بپرسیم .

از دانش آموزی جنس ستون مهره را بپرسیم .

از دانش آموزی بپرسیم چرا غذای پرندگان با هم فرق دارد.

 

فعالیت های تکمیلی :

ارزشیابی از استعدادها و توانایی های دانش آموزان و تعیین میزان پیشرفت آن ها منوط به دامنه اطلاعات مربی درباره آن ها می شود و معلم باید با آموزش هایی که می دهد نظاره گر این تغییر و تحول باشد . در ساعت علوم و برای این بخش پرسش ها را بچه ها از هم بپرسند و بعد معلم هم یکی دو سوال بپرسد.

ستون مهره را نقاشی کند.                     چند سوال متن هم داخل کتاب بگوییم .

نوک پرنده ها را نقاشی کند.

 

 


  تعیین تکلیف برای جلسه آینده:

مربی : بچه ها برای جلسه بعد کل این بخش را می پرسم .

بچه ها برای جلسه بعد داوطلب شوید و شکل یک گروه مهره دار را بکشید و با خصوصیاتشان بیاورید.

بچه ها در مورد ستون مهره خودتان تحقیق بنویسید.

بچه ها در مورد هر یک از گروه مهره داران تحقیقی بنویسید و به کلاس بیاورید.

 

منابع و مآخذ :

1-    روانشناسی پرورشی :  دکتر علی اکبر سیف

2-    کلیات روشها و فنون تدریس : امان ا... صفوی

3-    الگوهای 2000 دکتر محمد رضا بهرنگی

 

عالي بسيارخوب متوسط ضعيف

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.