موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
مراکز پیش دبستانی امام حسین علیه السلام
پیش دبستانی واحد 1 - مشهد
آدرس: مشهد، خیابان دادگر، دادگر 17
شماره تماس: 35022710 - 05135017434
آدرس سایت: http://mp1.tabaar.com
ایمیل: modir.mp1@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarmp1
پیش دبستانی واحد 2 - مشهد
آدرس: سلمان فارسی 4 پلاک 1/1
شماره تماس: 38412248
آدرس سایت: http://mp2.tabaar.com
ایمیل: modir.mp2@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarmp2
پیش دبستانی واحد 4 - مشهد
آدرس: بلوار پیروزی4 ، رودکی جنوبی15
شماره تماس: 38781738
آدرس سایت: http://mp4.tabaar.com
ایمیل: modir.mp4@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarmp4
پیش دبستانی کاشمر
آدرس: کاشمر، بلوار معلم جنب پارک ملت
شماره تماس: 55235809
آدرس سایت: http://mp5.tabaar.com
ایمیل: modir.mpk@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarmpk
پیش دبستانی تربت حیدریه
آدرس: تربت حیدریه، تربت – بلوار مدرس –مدرس 7/1
شماره تماس: 52312286
آدرس سایت: http://mp6.tabaar.com
ایمیل: modir.mpto@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarmpto
پیش دبستانی سرخس
آدرس: سرخس، بلوار کارگر، مقابل کارگاه عفتی، طبقه اول
شماره تماس: 34521303
آدرس سایت: http://mp7.tabaar.com
ایمیل: modir.mpsr@chmail.ir
کانال سروش:
پیش دبستانی سبزوار
آدرس: سبزوار، نبش اسد آبادی 22
شماره تماس: 44235359
آدرس سایت: http://mp8.tabaar.com
ایمیل: modir.mpsa@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarmpsa
پیش دبستانی نیشابور
آدرس: نیشابور، میدان باغرود، باشگاه فجر
شماره تماس: 42623744
آدرس سایت: http://mp9.tabaar.com
ایمیل: modir.mpn@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarmp9

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.