امام حسن علیه السلام

 

در نیمه‌ی ماه رمضان ماه برآمد

سالار کریمان جهان از سفر آمد

افطار کنید از رطبِ ذکرِ حسن جان

چون بر علی و فاطمه زیبا پسر آمد

------------------------------------------------------------------------------------

ماه من از تو ندیدم قمری زیباتر

نیست از نقش جمالت اثری زیباتر

این یقینم شده در عالم هستی از تو

مادر دهر ندارد پسری زیباتر

------------------------------------------------------------------------------------

عالم و آدم بداند من گدای مجتبایم

هر چه هستم هر چه باشم از برای مجتبایم

از تولد یا که نه روز ازل تا روز محشر

عاشق و مجنون و مست و آشنای مجتبایم

------------------------------------------------------------------------------------

رو گرفته ماهِ امشب از حلولِ ماهِ زهرا

در نماز و سجده‌ی شکرِ خدای مجتبایم

عِطرِ یاس و یاسمن زد بر مشامِ روزه‌داران

من چو مبهوتان دیگر در هوای مجتبایم

------------------------------------------------------------------------------------

در زمزمه‌ام ذکر دل آرای شماست

دل عاشق و دیوانه‌ی سیمای شماست

امشب همه جا حریم عشق حسن است

در سفره‌ی افطار دلم جای شماست

میلاد امام حسن علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

چونان که خالق احد ذوالمنن یکی است

بین تمام حُسن فروشان حَسن یکی است

عالم اگر شود زگل دل چمن چمن

در باغ حسن مثل تو سرو چمن یکی است

------------------------------------------------------------------------------------

خورشید دمیده به شب تار مدینه

گردیده چراغ دل بیدار مدینه

روئیده گل وحی ز دیوار مدینه

خیل ملک آیینه به دیدار مدینه

ارواح رسولان شده زوار مدینه

گردیده فلک غرق در انوار مدینه

------------------------------------------------------------------------------------

شهر نبی طور تجلا شده

غرق شعف خانه مولا شده

بهر علی نور بصر آمده

فاطمه را نیز پسر آمده

------------------------------------------------------------------------------------

از صلح حسن، دین خدا یافت سلامت

این صلح قیامیست به معنای قیامت

با آنکه همانند علی داشت شهامت

هر ظلم که دید آن خلف پاک امامت

تا حفظ شود دین خدا کرد کرامت

چون کوه برافراشت به هر حادثه قامت

------------------------------------------------------------------------------------

گلبوسۀ احمد گل بستان جمالش

قرآن ورقی از صُحُفِ خُلق و خصالش

پیغمبر و زهرا و علی محو جمالش

شیری که به او فاطمه داده است، حلالش

بالاتر از اوهام همه اوج کمالش

جاری ز کف او کرم احمد و آلش

------------------------------------------------------------------------------------

یک سرو، ولی سرو هزاران چمن است این

یک ماه، ولی ماه هزار انجمن است این

یک نور، ولی نور همه پنج تن است این

یک روح، ولی روح علی در بدن است این

زیبارخ و شورافکن و شیرین‌دهن است این

ای ماه خدا چشم تو روشن حسن است این

------------------------------------------------------------------------------------

اهـل ولا سورۀ قـدر بخوانیـد

در قـدم مـجتبی گـل بفشانیـد

حاجت خود را از این در بستانید

قبلۀ حاجات هر مـرد و زن آمـد

روح ولایت به تن آمد

آل محمّد حسن آمد

------------------------------------------------------------------------------------

رشک جنـان گشته کاشانۀ زهرا

ملک جهـان گشته پروانۀ زهرا

در همـه هستی از خانـۀ زهرا

بوی گل و سوسن و یاسمن آمد

روح ولایت به تن آمد

آل محمّد حسن آمد

------------------------------------------------------------------------------------

عید تمام جوانـان بهشت است

ولادت سرو بستان بهشت است

عالم هستی گلستان بهشت است

بوی گل و احمد و بوالحسن آمد

روح ولایت به تن آمد

آل محمّد حسن آمد

------------------------------------------------------------------------------------

نیمۀ ماه خدا سـرزده خورشید

مهد محّمد درخشید و درخشید

از رخ رخشنده نور بر همه بخشید

بـر تـن هستی ز نـور پیـرهن آمد

روح ولایت به تن آمد

آل محمّد حسن آمد

------------------------------------------------------------------------------------

آمده در ملک تن جان محمّد

لالـۀ سبـز گلستـان محمّـد

سبـز خورشید تابـان محمّـد

ماه خدا بر رخش بوسه زن آمد

روح ولایت به تن آمد

آل محمّد حسن آمد

------------------------------------------------------------------------------------

مـاه فروزنـدۀ انـجمن آمـد

جلوه‌گر امشب جمال حسن آمد

سیـد جمـع جوانـان بـهشتی

آینـۀ طلـعت ذوالـمنن آمـد

روح ولایت به تن آمد

آل محمّد حسن آمد

------------------------------------------------------------------------------------

این کیست که در عرش خدا چشم و چراغ است

آری حسن است اینکه نخستین گل باغ است

ای آنکه تو را مادرِ خورشید سراغ است

بازار دل‌افروزی عالم ز تو داغ است

------------------------------------------------------------------------------------

این ماه رسول است که از ماه صیامش

پیوسته درود و صلوات است و سلامش

برتر بوَد از منقبت و مدح خلایق

قدر و شرف و عزت و اجلال و مقامش

------------------------------------------------------------------------------------

دریای نور در دهنت آفریده‌اند

آیات وحی در سخنت آفریده‌اند

سرتا به پات آینۀ حسن کبریاست

در بین پنج تن حسنت آفریده‌اند

------------------------------------------------------------------------------------

عید است و یا نیمۀ ماه رمضان است؟

از هر دو بگویم که هم این است و هم آن است

عیدی که به ماه رمضان داد تجلی

ماهی که در آن روی خداوند، عیان است

------------------------------------------------------------------------------------

ریزد دُر مدح حسن از درج دهان‌ها

یا نام دل‌انگیز حسن نقل دهان‌ است

قرآن علی در بغل ام‌ابیهاست

بر خال و خطش چشم محمّد نگران است

------------------------------------------------------------------------------------

این بضعۀ پیغمبر و این یوسف زهراست

این جان جهان جان جهان جان جهان است

در بین امامان به کرامت شده مشهور

یک گوشه ز بیت‌الکرمش باغ جنان است

------------------------------------------------------------------------------------

این کیست که آقای جوانان بهشت است

نامی است که بر کنگرۀ عرش نوشته است

از نور محمّد تن این پاک سرشته است

عطر نفسش رایحۀ بال فرشته است

------------------------------------------------------------------------------------

امشب شب رویش، شب میلاد بهار است

از جذبۀ این جلوه فلک آینه‌زار است

نور است و نوید است و درود است و سلام است

ماه است و تمام است و امیر است و امام است

------------------------------------------------------------------------------------

بهر تن این طفل، ملک پیرهن آورد

چون فاطمه را خندۀ او در سخن آورد

پرسید چه نام از تو خدا نزد من آورد؟

جبریل ز عرش آمد و نام حسن آورد

------------------------------------------------------------------------------------

تو حسن خداوندی و نام تو حسن شد

پس گفت پیمبر، حسن آیینۀ من شد

میلاد امام حسن علیه السلام مبارک باد.

------------------------------------------------------------------------------------

نور از فلک و گل به زمین جوش گرفته

تا عرش، گل نام تو در گوش گرفته

زهرات به صد بوسه در آغوش گرفته

احمد به برت خوانده و بر دوش گرفته

------------------------------------------------------------------------------------

ای چشم بهشت از گل لبخند تو روشن

ای دیدۀ خورشیدبه پیوند تو روشن

خورشید فلک نیست به مانند تو روشن

عالم شده از صورت دلبند تو روشن

لبخند بزن غنچۀ تو تازه‌ترین است

چون حُسن تو در عرش پرآوازه‌ترین است

------------------------------------------------------------------------------------

مولا که سر سفرۀ بانوی فدک بود

از ذکر حسین و حسنش نان و نمک بود

روشن ز حسین، آینۀ چشم فلک بود

دیدار حسن، روشنی چشم ملک بود

------------------------------------------------------------------------------------

در چارده کریم که روح کرامتند

مشهورتر به لطف و عطا و کرامتی

با نام تو جحیم شود بوستان گل

تنها به یک نگاه شفیع قیامتی

------------------------------------------------------------------------------------

تا حشر بر ریاض جنان ناز می‌کنم

گـر باشدم شبی به بقیعت اقامتی

دورم اگر ز صحن و سرای بقیع تو

چشمم بوَد به پنجره‌های بقیع تو

------------------------------------------------------------------------------------

تو مظهر خدایی و جان پیمبری

قرآن مصطفی به سر دست حیدری

هم دومین وصیِ رسول مکرمی

هم اولین سلالۀ زهرای اطهری

------------------------------------------------------------------------------------

باید سرود مدح تو را با زبان وحی

کز وصف جن و انس و ملایک فراتری

حُسن خدا به حُسن تو دیدار می‌شود

چون حُسن بی‌حدود خدا را تو مظهری

------------------------------------------------------------------------------------

این آینۀ حسن خداوند تعالاست

این پرتو حسن ازل از صبح تجلّاست

این سورۀ یاسین به روی دامن کوثر

این مصحف نور است که بر شانۀ طاهاست

------------------------------------------------------------------------------------

آیینۀ محمّد و زهرا و حیدری

از هرچه گفته‌اند و نگفتند برتری

منظومۀ نبوّت و شمس امامتی

الگوی عزّت و شرف و استقامتی

------------------------------------------------------------------------------------

بر ماه تمام ماه رحمت صلوات

بر نور جمال حُسن و حکمت صلوات

در سفره ی ماه رمضان فیض حَسن

بخشیده به عرش و فرش، نعمت، صلوات

میلاد امام حسن علیه السلام مبارک باد.

------------------------------------------------------------------------------------

این مه که به بستان ولایت آمد

نوری ست که از بهر هدایت آمد

او آمده تا نور به شب ها بخشد

روح شرف و عشق به دنیا بخشد

میلاد امام حسن علیه السلام مبارک باد.

------------------------------------------------------------------------------------

او رود زلالی ست که درفصل عطش

جود و کرم خویش به دریا بخشد

از لطف ، کریم اهل بیت عصمت

ما را زکرم خدا به فردا بخشد

میلاد امام حسن علیه السلام مبارک باد.

------------------------------------------------------------------------------------

آن سید خوبان بهشت آمده تا

برمهرو وفا ارزش و معنا بخشد

او آمده با نام حسن در حسنش

شوری به سرا پرده مولا بخشد

میلاد امام حسن علیه السلام مبارک باد.