حضرت فاطمه علیها السلام

 

بر مقدم دختر پیمبر صلوات

بر چشمه ی پاک حوض کوثر صلوات

بر محضر حضرت محمد تبریک

بر مادر شیعیان حیدر صلوات

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

در باغ نبوت از نهال توحید

هنگام سحر گلی شکوفا گردید

چون غنچه ی گل ، خدیجه خندید چو دید

زهرا چو گُل محمدی می خندید

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

جبریل به عرش نقش کوثر زده است

طوبی گل تسبیح به پیکر زده است

از خانه ی کوچک محمد امشب

خورشید زمین و آسمان سر زده است

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم

مامور برای خدمت زهرائیم

روزی که تمام خلق حیران هستند

ما منتظر شفاعت زهرائیم

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

یا فاطمه! روز حشر ستّاری کن

دل سوختگان را ز کرم، یاری کن

ما با همه گفتیم که با فاطمه ایم

تـو نیـز بیا و آبـروداری کن

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

یکتا گُهر بحر رسالت زهراست

محبوبه حق، ظرف ولایت زهراست

همتای علی، نور دو چشم احمد

سرچشمه دریای امامت زهراست

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

دلی که نیست در او مهرفاطمه سنگ است

چرا ؟ که نور وی ونور حق هماهنگ است

اگر قدم نگذارد به عرصه ی محشر

کمیت جمله شفاعت کنندگان لنگ است

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

با نام تو دل چه با صفا می گردد

با مهر تو دل زغم رها می گردد

باشی تو کلید راز هستی زهرا

با نام تو قفل بسته وا می گردد

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

سینه اش بویید پیغمبر که مینوی من است

فاطمه هم فکر و هم سیما و هم خوی من است

یاد از بشکستن پهلوی او چون کرد گفت

بضعه من، روح ما بین دو پهلوی من است

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

چون فاطمه مظهر خدای یکتاست

انوار خدا ز روی زهرا پیداست

همتای علی، در دو جهان بی همتاست

زهراست محمد و محمد زهراست

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

شب میلاد زهرای بتول است

ز یُمن او دعا امشب قبول است

شب فیض و شب قرآن، شب نور

شب اعطای کوثر بر رسول است

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

بزمی به حریم کبریا برپا شد

کوثر زخدا به مصطفی اعطا شد

یک قطره زآب کوثر افتاده به خاک

صد شاخه گُل محمدی پیدا شد

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای خاک ره تو تاج سرها زهرا

ای قبر تو مخفی ز نظرها زهرا

تا باب شفاعت تو باز است چه غم

گر بسته شود تمام درها زهرا

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای آنکه خدایت ز هواداران است

نازل به جهانْ فیض تو چون باران است

یا فاطمه مِهر تو بوَد روح نماز

مهر تو شفاعت گنهکاران است

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

یا فاطمه ای منشاء خیر و برکات

مهر تـو بود قبولی صـوم و صلات

فرموده نبی خدا گناهش بـخشد

هر کس کـه برای تو فرستد صلوات

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای روی تو جلوه گاه سرمد زهرا

وی سینه تو بهشت احمد زهرا

عید تو بوَد، ببخش عیدی ما را

زان دست که بوسیده محمد زهرا

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

بر افلاک حقایق زهره حلم و حیا زهرا

به بحر عصمت حق گوهر صدق وصفا زهرا

یگانه بانوی دین فخر نسوان بنی آدم

فروزان شمع بزم محفل آل عبا زهرا

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

زهرا اگر نبود جهان و جنان چه بود

عرض و سما و مهر و مه و اختری نداشت

امضا نداشت حکم رسالت بدون او

پيغمبری به دهر چنين دختری نداشت

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

زهرا اگر نبود نبی کوثری نداشت

کوثر اگر نبود علی ياوری نداشت

آن خلقت يگانه که ريحانة النبی است

نوری بود که غير علی همسری نداشت

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

اشک در ديده ترم باشد

شب ميلاد دلبرم باشد

ای عزيز رسول، يا زهرا (س)

عشق تو روح پيکرم باشد

جان ما را اگر پذيرايی

هديه روز مادرم باشد

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

مژده که انسيه حورا رسيد

عصمت حق، حضرت زهرا رسيد

کوکب رخشنده هفت آسمان

دخت نبی، ام ابيها رسيد

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

اگــر وجـود فـاطـمـه به عـرصـه جهان نبود

ز نـور ختـم الانـبـيـا در دو جـهـان نـشان نبود

كـفـو تـو هيچ كس بجز امير مومنان نبود

پيـمبـر اسـت مـفـتخر كه بر زنان تو سروري

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

تـو زهـره مـنـوري مـفـاد شــرح كــوثـري

تـویي كـه روشني دهي به مهـر و ماه و مشتري

مـظـهـر عـصـمـت و حيا بضعه ختم الانبيا

تـوئي كـه از شرف فزون ز مريم و ز هاجري

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

حق تو را عصمت كبري خوانده

مـصـطـفـي ام ابـيـهـــا خــوانــده

حـوريـان مـحـ‍و رخ مــاه تـوانـد

قـدسـيــان خــادم درگـاه تـوانــد

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

فــاطــمـــه اي گــل گــلزار نـبي

نــور چـشــمــان نـبـــي عـــربـي

فـاطـمــه اي در دريـــاي حــيــا

مـظـهــر عـصـمـتـي و بحر سخا

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

شـكـر لله ذكــر مـــن گـــرديـــده نـــام فــاطـمه

گـر چـه نـتـوانـم كـنـم وصـف مـقـام فـاطمه

ديــده ي دوران نــديــده هــمــچـو زهراي بتول

غــيــر ذات حــق نــدانــد كـس مـقام فاطمه

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

هرگز كسى نظير تو پيدا نمى شود

همتا كسى به عصمت كبرا نمى شود

اى كوثرى كه خير كثير از وجود توست

اسلام، جز به فيض تو، احيا نمى شود

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

شمع فروزندهء بزم وجود

عالمه ی مصحف غيب و شهود

خاک نشينی ٬ ملکوتی نسب

طاهره ای ٬ ام ابيها لقب

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

گفتی که شعری بازگو بی ظلم و جور و مظلمه

در مدح بانوی جهان زهرای اطهر فاطمه

گفتم چه گویم مدح او زیرا خدا فرموده است

کوثر به مدحش داده بر هر مدح دیگر خاتمه

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

بلى صديقه كبرى است زهرا

قرار كل ما فيهاست ، زهرا

شفاعت در جزا پابست زهراست

نجات ما همه در دست زهراست

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

خدا را شاهكار خلقت آمد

كه بر اسرار هستى علت آمد

شكوفا شد به امر وحى سرمد

گل بى خار گلزار محمد

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

چه زهرایى ، على را پاك همسر

كه مادر هست بر شبير و شبر

پدر او را نه ختم مرسلين است

كه او بر خاتم خاتم نگين است

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

طريقت را دليل راه آمد

حقيقت را تجليگاه آمد

شريعت صورت و معناست زهرا

حقيقت قطره و درياست زهرا

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

خديجه ثروت خود را فدا كرد

فنا شد و ز فناكسب بقا كرد

ز كارش موشكافى كرد خالق

گذشتش را تلافى كرد خالق

در رحمت به رويش نيز واكرد

به او زهراى اطهر را عطا كرد

میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

جهان مست از می گلفام زهراست

علی خود جرعه نوش جام زهراست

نگین زهد در انگشتر اوست

عفاف ومعنویت زیور اوست

ولادت حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

چه زهرا کل هستی را دلیل است

ارادتمند کوی جبرئیل است

اگر یک لحظه لبهایش بخندد

خدا درهای دوزخ را ببندد

ولادت حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

چه زهرا شاهکار آفرینش

حیا و معرفت او را گزینش

چه زهرا برتر از مریم مقامش

هزاران عیسی مریم غلامش

ولادت حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

شب فر خنده میلاد زهراست

فروغ معرفت از مکه پیداست

خدا امشب در رحمت گشوده

غبار ازدیده خاتم زدوده

ولادت حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

محشر بدون مهریه همسر علی

سوگند می خوریم شفاعتگری نداشت

حتی بهشت با همه نهر های خود

چنگی به دل نمیزد اگر کوثری نداشت

ولادت حضرت فاطمه(س) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

زهرا اگر در اول خلقت ظهور داشت

دیگر خدا نیاز به پیغمبری نداشت

فرموده اند در برکات وجود او

زهرا اگر نبود علی همسری نداشت

ولادت حضرت فاطمه(س) مبارک باد