امام هادی علیه السلام

 

تبریک به لب ز ره منادی آمد

که ایّام سرور و فصل شادی آمد

یعنی علی النقی امام هادی

با علم رضا، جود جوادی آمد

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

مژده ز میلاد شه ملک دین

نور خدا سرور اهل یقین

محور دین عروه اهل یقین

حجت حق مظهر جان آفرین

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ماه تمام و نیمه ذى حجه مطلعش

خیر کثیر وکوثر قرآن بشارتش

این است آن امام که تقدیر ایزدى

بعد از جواد داده مقام امامتش

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

از عرش خدا بانگ منادی آمد

یعنی که زمان عیش و شادی آمد

نور دل حضرت جواد آمده است

میلاد پر افتخار هادی علیه السلام آمد

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

اى مسلمان دیده ات روشن که از لطف خدا

هادى الامّه شه احمد خصال آمد پدید

عشق و دل را موجبات اتّحاد آمد عیان

جان و تن را موجبات اتّصال آمد پدید

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

آسمان علم را تابنده ماه آمد عیان

گلستان شرع را خرم نهال آمد پدید

در سپهر عزّ و شوکت آفتاب آمد فراز

بر هماى دین و دانش پر و بال آمد پدید

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

آفتاب عزّت از عرش جلال آمد پدید

روز عید شادمانى را هلال آمد پدید

آفتابِ فضل، تابان گشت از کوه شکوه

ظلمت شب هاى هجران را وصال آمد پدید

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

محور چرخ عبودیت چو زین العابدین

داده بر محراب طاعت عشق و ایمانى دگر

گوهرى را داده بر ما مکتب بحر العلوم

تا نگردد جاگزین علم ، نادانى دگر

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

زد قدم در ملک هستى حافظ صلح حسن

تا دهد با صبر خود در صحنه جولانى دگر

نهضت خونین عاشورا و پیکار حسین

یافته از این پسر گرمى میدانى دگر

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

از شب ظلمانى و تاریکى ره غم مخور

ز آنکه آید بعد شب صبح درخشانى دگر

خاتم پیغمبرانت تبریک گوید بر على

چون على را آمده ماه فروزانى دگر

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

گر مسیحا مرده را زا نفاس گرمش زنده کرد

جسم او را داده میلاد نقى ، جانى دگر

بر جواد ابن الرضا حق داده از دریاى جود

گوهر ارزنده و در درخشانى دگر

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

باید آدم در جنان امشب گل افشانى کند

تا به تخت گل نشیند جان جانانى دگر

تا نترسد نوح پیغمبر ز طوفان بلا

رحمت حق کرده بر پا باز طوفانى دگر

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ساقى امشب با پیمانى دگر

سفره رنگین کرده بهر تازه مهمانى دگر

باغبان را گو بپاشد بذر شادى در زمین

تا ببارد ابر رحمت باز بارانى دگر

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

آن سومین ابوالحسن از خاندان وحى

چون سه على دیگر باشدعبادتش

افزون زریگهاى بیابان عطاى او

بیش از ستاره ‏هاى درخشان فضیلتش

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ز آیه‏ ها بشارتى ز سوره ‏ها اشارتى

مدینه شد زیارتى که شمس نازل آمده

خدا على دیگرى به شیعه مى‏ دهد نشان

سلام ما درود ما به جد صاحب الزمان

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

لطف امام هادى و نور ولایتش

ما را اسیر کرده به دام محبتش

بر لطف بى کرانه اوبسته ‏ایم دل

امشب که جلوه گر شد خورشید طلعتش

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

هدایت است به ظل لواى حضرت هادى

بخوان زیارت پر فیض جامعه که برى پى

به ارزش سخن دلرباى حضرت هادى

مرا رضایت ابن الرضا خوش است که دانم

بود رضاى خدا در رضایت حضرت هادى

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

به خاک عطر بهشتى پراکند اگر آید

نسیمى از طرف سامراى حضرت هادى

به عمر دهر مرا گر دهند عمر، نیرزد

به لحظه‏ اى که کنم جان فداى حضرت هادى

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

صفا و مروه کجا و حریم یوسف زهرا

صفاست در حرم با صفاى حضرت هادى

مقربان الهى فرشتگان بهشتى

کشند منت لطف و عطاى حضرت هادى

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

گرفته جان نفسم در ثناى حضرت هادى

دُر سخن بفشانم به پاى حضرت هادى

نداشت طوطى جانم هنوز لانه به جسمم

که بود مرغ دلم آشناى حضرت هادى

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ابن الرضاى دوم و چارم ابوالحسن

که امشب جهان را ز رخش با صفا کند

چارم على ز عترت و نور دل جواد

کو چون جواد لطف نماید عطا کند

گویى على به روى محمد کند نگاه

چون این پسر بروى پدر دیده وا کند

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

عالم به خوان رحمت او میهمان ولى

یک تن نشد که حق نمک را ادا کند

خواهد کند ثناى کسى را اگر کسى

بهتر همین که مدحت ابن الرضا کند

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

گلبانگ شادى است بگوش فرشتگان

فریاد مکه را و نداى مدینه را

کاین ماه جلوه ‏اى ز جمال محمد است

ابن الرضاى دوم آل محمد است

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

امشب فزوده‏ اند صفاى مدینه را

نور خدا گرفته فضاى مدینه را

با جلوه‏ هاى اشرقت الارض قدسیان

بستند چلچراغ سماى مدینه را

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

فرزند دلبند تقى او را لقب آمد نقى

هم زاهد و هم متقى هم رکن ایمان مى‏ شود

هر کس ندارد در جهان مهر و تولایش به دل

کى طاعت صد ساله‏ اش مقبول یزدان مى ‏شود

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

نورى به عالم جلوه گر گرددبه هنگام سحر

روشن زمین و آسمان زآن نور رخشان مى ‏شود

سر چشمه فیض خدا نور دو چشم مصطفى

سر حلقه اهل ولا محبوب جانان مى‏ شود

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

امشب زمین و آسمان در عشرت و ساغر زنان

چون ساقى کوثر على خشنود و خندان مى ‏شود

از بوستان معرفت سر مى‏ زند زیبا گلى

کاین عالم خاکى از آن همچون گلستان مى ‏شود

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

امشب جهان از خرمى مانند رضوان مى‏ شود

نور خدا در طور جان امشب فروزان مى‏ شود

از آسمان مکرمت تابنده گردد اخترى

روشنگر دنیا و دین ز آن روى تابان مى‏ شود

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

چو بر سریر ولایت نشست خسرو دین

فلک نهاد به درگاه او سر تمکین

بیا که صبح هدایت دمید و شد تابان

در آسمان ولایت ستاره دهمین

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای سامره‌ات کرب و بلای دگر ما

بر خاک درت تا ابدالدهر سر ما

وصف تو دعای شب و ذکر سحر ما

مهر تـو بـه بـازار قیامت ثـمر ما

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

هم طاهری و هم نسب از طاهره داری

هم در دل هر دلشده یک سامره داری

عیسی دمی و فیض دمت باد مبارک

در دیدۀ هستی قدمت باد مبارک

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

تو گوهر نه بحری و دریای دو گوهر

سرتا به قدم حیدر و زهرا و پیمبر

بوسیده جوادت چو کتاب الله اکبر

هم یوسف زهرایی و هم بضعۀ حیدر

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ما کوثر توحید ز جام تو گرفتیم

ما خط خود از مشی و مرام تو گرفتیم

تا صبح جزا رو به روی خاک تو داریم

ما جامعه را از نفس پـاک تـو داریم

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

جنت گل روییـده‌ای از فیض نـگاهت

رضوان چو یکی سائل بنشسته به راهت

ما نور ولایت ز کلام تو گرفتیم

ما وحی خدا را ز پیام تو گرفتیم

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

دل‌های محبان خدا در طلب تو

نام تو علی آمد و هادی لقب تو

چارم علی از آل رسول دو سرایی

قرآن روی دست جواد ابن رضایی

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

آن روز طنین گام شادی آمد

آوازه عشق از منادی آمد

باشور و نشاط، شب نشینان فلک

گفتند زره امام هادی آمد

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

بـودنـد امامان همـه هادی ره نـور

بین همه نام تو به هادی شده مشهور

هنگام سخن بوسۀ عیسی به لب تو

با یاد خدا سال و مه و روز و شب تو

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای طلعت زیبای تو خورشید هدایت

ای گوهر رخشندۀ نه بحر ولایت

ذات ازلی را ز ازل دست عنایت

فضل و کرم و جود تو را نیست نهایت

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

بینید عیان طلعت دلجوی محمد

در آینۀ روی علی روی محمد

الحق که جواد ابن رضا را پسر آمد

بـر ابـن رضا، ابن رضای دگر آمد

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

در نیمـه ذیحجـه نـدا داد منـادی

تبریک که آمد به جهان حضرت هادی

پیچیده در امواج فضا بوی محمد

گویند خلایق سخن از خوی محمد

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد