امام صادق علیه السلام

 

مهر آل فاطمه در خون ماست

از نخست خلقت این قانون ماست

شیعه از آغاز خلقت حیدری‌ست

شیعه تا صبح قیامت جعفری‌ست

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

بیـت ولایـت آمـده گلشن

امام باقـر چشم تـو روشن

روی سینه قرص قمرت مبارک

دیـدن جمـال پسـرت مبارک

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

بوی خصال محمد آمد

صادق آل محمد آمد

صلـوات خـدا بـه مـه جمالش

به مه جمالش به رسول و آلش

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

در جلوه جمـال خالق آمد

بـر خلـق کتاب ناطق آمد

در عید ولادت محمد

میـلاد امــام صادق آمد

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

عترت به تو می بالد و قرآن به تو نازد

نازند به ایمان همـه، ایمـان به تو نازد

علم و ادب و حکمت و عرفان به تو نازد

والله قسـم، داور منـان بـه تــو نازد

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

بی‌مهـر تـو بـر نخل ولایت ثمری نیست

بی نطق تـو از خون شهیدان اثری نیست

بی نـور تو بـر گمشدگان راهبری نیست

غیر از سر کوی تو به عالم خبری نیست

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

میلاد دانش از نفس مشک بوی توست

آیینة تمام کمالات روی توست

یادآور رسول خدا خلق و خوی توست

دارالشفای هر دل بیمار کوی توست

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

پیوسته علم تشنه لب آب جوی توست

گلواژه های وحی پر از رنگ و بوی توست

علم و کمال بر سخنت بوسه می زند

آیات وحی بر دهنت بوسه می زند

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای علـم خـدا در نـفس روح فـزایت

ای بوسه زده صدق به خاک کف پایت

آغـوش خـدا بـاز بـه هنگام دعـایت

لبریـز شـده ظـرف زمان هـا ز ثنایت

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای روح صداقت از دم تو

ای گوهر علم از یم تو

زیبنده ی تو است نام صادق

الحق که تویی امام صادق

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

دانش زدم تو راست قامت

استاد علوم تا قیامت

قرآن به دم تو خو گرفته

ایمان ز تو آبرو گرفته

با نطق تو زنده تا قیامت

توحید و نبوت و امامت

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

وصف تو هماره بر لب ماست

راه و روش تو مکتب ماست

با تو همه جا مدینه ی ماست

این گفت تو نقش سینه ی ماست

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

در هفدهم ربیع الاول

شد نور تو بر زمین محول

از صبح ازل امام علمی

تا شام ابد تمام علمی

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

بهشت من بود مهر علی و مهر اولادش

نه از محشر بود بیمم نه از نارم بود پروا

سراپا عضو عضوم را جدا سازند از پیکر

اگر گردم جدا یک لحظه از ذریه ی زهرا

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

دانش خلق بوَد قطره‌ای از بحر کمالت

حسن غیب ازلی جلوه‌گر از مهر جمالت

عرشیان یکسره زانو زده در پیش جلالت

ملک و جن و بشر را عطش جام وصالت

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

عید دگری بـاز دل از خلق ربـوده

چون حضرت صادق به جهان چشم گشوده

این عید جهان گستر شیعه است ببینید

میلاد ششـم رهبر شیعه است ببینید

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای ملک خداوند گلستان بقیعت

دل‌ها همه زوّار بیابان بقیعت

ارواح رسل، ساکن ایوان بقیعت

جنت همه یک گوشه ز دامان بقیعت

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

سیدی مدح تو گویم که تو ممدوح خدائی

ششمین حجت حق نجل رسول دو سرائی

صادق الوعدی و مصداق صداقت همه جائی

مخزن علم خدا مشعل انوار هدائی

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

علم چون سایه به هر عصر به دنبال تو آید

حلم پیش گل لبخند تو آغوش گشاید

روی نادیده‌ات از چشم همه دل برباید

که تواند که تو را غیر خدا مدح نماید؟

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

قـرآن همـه رازی کـه بـوَد زیر زبانت

آیــات خــدا ریختـه از دُرج دهانت

سوگند به قرآن همه وحی است بیانت

مهمان بـه سر سفرۀ علم است جهانت

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

خـود را همـه بـر آل محمـد برسانید

آن فرقـه کـه از اهـل نجاتنـد، بدانید

والله قسـم ذریّـۀ پـاک رسولنـد

نسل علی و حضرت زهرای بتولند

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای مهـر تـو بـر همـه سفینه

در قـدر و جـلال، بی‌قرینه

این عیدی ما بوَد که مـا را

بخشـی تـو زیـارت مدینه

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

رخسار تو خورشید دل اهل یقین است

وصف تـو به پیشانـی قرآن مبین است

اخبار و روایات تو سرمایـۀ دین است

گلخانۀ فقه تو سماوات و زمیـن است

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

انوار خدا تافته بر بام مدینه

پیراهن نور است بر اندام مدینه

دل می‌برد از اهل ولا نام مدینه

پیچیده به گوش همه پیغام مدینه

کامروز دمیده است به تن روح امامت

تبریک که آمد به جهان نوح امامت

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

سیدی مدح تو گویم که تو ممدوح خدائی

ششمین حجت حق نجل رسول دو سرائی

صادق الوعدی و مصداق صداقت همه جائی

مخزن علم خدا مشعل انوار هدائی

ميلاد پيامبر رحمت(ص) و امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

امام جعفر صادق از آسمان آمد

به جسم خسته عالم دوباره جان آمد

میلاد امام صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

میلاد گل بوستان نبوی، وام دار شیعه علوی، امام جعفر صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

میلاد پایه گذار دانشگاه بزرگ جعفری، پایه گذار مکتب شیعه دوازده امامی، امام جعفر صادق(ع) مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

صادق آل محمد(ص) آمده است و صابر راه حق و رئیس مذهب عشق؛ قدومش گلباران

------------------------------------------------------------------------------------

طلوع آفتاب علم لدنی، امام صادق علیه السلام بر پهنای قرن ها فقاهت و اجتهاد، مبارک باد

------------------------------------------------------------------------------------

هفده ربیع، بهاری ترین فصل اهل زمین است. در نیلوفرانه قدوم ختم رسل، برای روشنی دیدگان جد عزیزش، نور در دیدگان منتظر آینه ها پراکنده اند؛نور عالم گیر صادق آل احمد را! میلاد امام صادق(ع) مبارک باد.

------------------------------------------------------------------------------------

میلاد جامع علم و عمل و عبادت ، پرچم دار شاهراه ولایت علوى، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گرامى باد!

------------------------------------------------------------------------------------

ز آسمان دل من خورشيد و مه برآمد

شب ميلاد احمد(ص) با پور حيدر آمد

همه شادي نماييد که ميلاد نبي شد

جلوه ي نور صادق ز بعدش منجلي شد

------------------------------------------------------------------------------------

ای چراغ دانشت گیتی فروز

تا قیامت پیشتاز علم روز

آفرینش را کتاب ناطقی

اهل بینش را امامِ صادقی

ولادت امام جعفر صادق علیه السلام مبارک

------------------------------------------------------------------------------------

هفده ربیع الاول، سالروز طلوع خورشید پرفروغ آسمان علم الهى و برگیرنده نقاب از چهره حقایق، امام جعفر صادق علیه السلام بر همه مسلمانان عالم مبارک باد!

------------------------------------------------------------------------------------

ای ششم پیشوای اهل ولا

خلق را رهبری به دین هدی

پای تا سر خدا نمایی تو

هم ز سر تا بپای صدق و صفا

ولادت امام جعفر صادق علیه السلام و نبی اکرم (ص) مبارک

------------------------------------------------------------------------------------

میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق(ع)بر شما تبریک وتهنیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

صادق که اساس دین ازاو شد معمور

بودند ملایک پی امرش مامور

میلاد ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و نبی اکرم نور هدایت مبارک باد