امام سجاد علیه السلام

 

آگه چو شد از حالتِ بیماری او

دامن به کمر بست پیِ یاری او

چون دید کسی بر سَرِ بالینش نیست

سرگرم شد آتش به پرستاری او

شهادت امام سجاد علیه السلام تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

در خیمه اش از هُرمِ تب، افتاد آتش

زین شعله، به دامانِ شب، افتاد آتش

بنشست چو آتش به پرستاری او

در خرمنِ صبرِ زینب افتاد آتش

شهادت امام سجاد علیه السلام تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

تو رهبرِ هر چه رهنوردی، ای دوست

تو کعبه عشقِ هر چه مردی، ای دوست

چون شمع، برافروختی از شعله تب

با آنکه طبیبِ هر چه دردی، ای دوست

شهادت امام سجاد علیه السلام تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

والاییِ قدر تو، نهان نتوان کرد

خورشیدِ تو را نمی توان پنهان کرد

توفندگی خطبه توفانی تو

کاخِ ستمِ یزید را ویران کرد

شهادت امام سجاد علیه السلام تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

آن روز که شهر، از تو پُر غوغا بود

در خشم تو هیبت علی پیدا بود

آن خطبه پُر شور تو در کوفه و شام

فریادِ بلند و سرخِ عاشورا بود

شهادت امام سجاد علیه السلام تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت بزرگ مرد مناجات، سيد سجده كننده آل طه، امام عابدان و عارفان، بر همه جوانان جوينده راه سبز وصال تسليت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

تسليت باد سالروز شهادت امامِ لحظه هاي مناجات سبز صحيفه عشق و عرفان!

------------------------------------------------------------------------------------

غم فراق امام كاروان اسراي كربلا، نگين آرامش قلب اهل حرم، بر همگان به ويژه جوانان دلداده كوي دوست تسليت باد!

------------------------------------------------------------------------------------

اي امام عابدان شب زنده دار، غم فراق علقمه و عاشورا، چگونه بر پيكر تب دارت نهيب مي زد، آن زمان كه در ابتداي اسارتت، زخم هاي گلگون قدم هايت را به شمارش نشستي؟

------------------------------------------------------------------------------------

امشب اشك هاي داغ ِ روي گونه هايم، در كنار تپش هاي ملتهب قلبم، نظاره گر پر كشيدن سجده دارترين عنصر هستي است . اي امام زمزمه هاي عاشقانه شب، سفرت پرباران!

------------------------------------------------------------------------------------

صحيفه سبز تو، نجواي انوار تابناكي است كه تا بي نهايت، شربت آرام بخش روح عطشناك آدمي است . دعاهايت را در اين فصل سرد، بدرقه جواني ام كن.

------------------------------------------------------------------------------------

امروز روز پر كشيدنِ مردي است كه در ساليان دراز، غم عظيم عاشورا را لابه لاي بغض هاي مناجات، به آسمان هديه كرده است

------------------------------------------------------------------------------------

اي امام سجده كننده بر تربت كربلا، عروجت بر جاده هاي گل آذين بسته آسمان و رها شدنت از بي مهري هاي اهل زمين بر قلب هاي ما تسليت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

اي سرور عابدان عالم، امشب كه شب رحلت توست، به درگاهت مي آيم تا بر جواني ام دعا كني، تا در لطافت و غلظت و رقت و نورانيت تو شناور شوم و ذوب شوم در زلال نگاهت.

------------------------------------------------------------------------------------

ای داغدار آینۀ کربلا سلام

معنای صبر و داغ و سجود و دعا سلام

سجاد، ای صحیفۀ تو مصحف شهود

سجادۀ گشوده به سمت خدا سلام

ای نورِ صادر از صدفِ پنج تن، درود

ای وارث حقیقت آل عبا، سلام

جان داده با تمام شهیدان حسین را

سجّاد، ای شهادت بی‌انتها، سلام

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

تا حشر انقلاب حسین است سربلند

در پای خطبه های تو یا زین العابدین

در کوچه های شام فقط سنگ های بام

بودند آشنای تو یا زین العابدین

خاشاک و سنگ و خنده و دشنام و هلهله

گردید رونمای تو یا زین العابدین

سلام می دهيم از دور صبح و شام

بر صحن با صفای تو یا زین العابدین

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای تمـام آفـرینش تشنـة اشک شبت

وی خدا و خلق او مشتاق یارب یاربت

ای مسیحای دعا در هـر نفس، لعل لبت

سینه‌های سوخته یک شعله از تاب و تبت

باب حاجت باب رحمت باب ایمان باب دین

قـطب عرفان، سیّـدسجّـاد، زین‌العابدین

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای شام، کربلای تو یا زین العابدین

دل بزم ابتلای تو یا زین العابدین

یک عمر در فراق جوانان هاشمی

شد خونِ دل غذایِ تو یا زین العابدین

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای کنز مخفی ازلی یک نفر نگفت

ویرانه نیست جای تو یا زین العابدین

آرد صدای گریه ما سر بر آسمان

از اشک بی صدای تو یا زین العابدین

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای طبیبی که ز تب سر به قدم سوخته ای

از بد حادثه هم ساخته، هم سوخته ای

نور عشقی و برافروخته ای در شب شام

روح عدلی و به زنجیر ستم سوخته ای

چارمین حجّتی و حافظ خون شهدا

ز تب داغ تو سر تا به قدم سوخته ای

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای قلب داغدیدۀ هفتاد و دو شهید

ای گشته عالمی به غمت مبتلا، سلام

زیباتر از تو ای همه صبر ای همه رضا

در کربلا که گفت به کرب و، بلا «سلام»؟

در راه کوفه بر تو و بر عمّۀ تو داد

رأس پدر ز منبر نی، بارها سلام

ای خورده سنگ دشمن دین چون نبی، درود

در شهر شام، شاهد طشت طلا، سلام

ای خطبۀ بلیغ تو همچون علی، درود

صبر جمیل، آه، سکوتِ رسا، سلام

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای که نومید نشد از کرمت دشمن هم

از غم خویش دل اهل کرم سوخته ای

بر تو گریم که همه مهر تو در گریه گذشت

بر تو سوزم که چهل سال ز غم سوخته ای

با غم در به دری های ره کوفه و شام

ساختی آن همه تا کاخ ستم سوخته ای

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای کاش پر شود عوض اشک چشم ما

از خون ساق پای تو یا زین العابدین

در حیرتم که از چه به زنجیر بسته شد

دست گره گشای تو یا زین العابدین

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

من جگر گوشه شیر خدایم

که جگر پاره از زهرِ جفایم

داغدار لاله های کربلایم

یادگار مکه، فرزند مِنایم

تا که پیغام خون به کوفه بردم

بارها زنده گردیده و مردم

من شهید زنده دشت بلایم

یادگار مکه، فرزند مِنایم

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

امام سجاد(ع)، پاسدار وحي نبوي، خط علوي و شور حسيني بود. شهادت اين امام همام تسليت باد.

در سوگ زین العابدین زهرا نشسته

تیر غم از داغش بر این دلها نشسته

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت حق الیقین است

عزای زین العابدین است

این ناله ی روح الامین است

دُردانه ی حسین مظلوم

چهارمین امام معصوم

از زهر کین گردیده مسموم

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ناله های آتشین دارد مدینه

داغ زین العابدین دارد مدینه

مانده بر لب نغمه های دلنشینش

پاره پاره گشته قلب نازنینش

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

عاشوراى حسينى، كتاب سرخى بود كه «تفسيرناب» آن از زبان امام سجاد(ع) تراويد.

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

لاله سرخ شهادت تن تبدار من است

چشمه فیض خدا چشم گهر بار من است

حافظ خون پیام شهدای ره دین

لب گویای من و دیده خونبار من است

داغ یکدشت شهید و غم یک دشت اسیر

این همه بار گران بر تن بیمار من است

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

اى زمين و آسمانها، سوگوار غُربتت

آفتاب صبحدم، سنگ مزار غربتت

بر جبين فصلها، هر يك نشان داغ توست

اى گريبان خزان چاك، از بهار غربتت

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

يك بقيع اندوه و ماتم، يك مدينه اشك و خون

سينه هامان يك به يك، آينه دار غربتت

پاك شد آينه از زنگ، اى تماشايى ترين!

شستشو داديم دل را، با غبار غربتت

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

روز و شب خون دل و اشک بصر داشت

داغ هفتاد و دو لاله برجگر داشت

گه به یاد فرق اکبر گریه می کرد

گه برای حلق اصغر گریه می کرد

جای گل بر گردنش دشمن غل انداخت

بر بدن از سلسله، زخمش گل انداخت

شامیان بر اشک چشمش خنده کردند

کف زدند و داغ او را تازه کردند

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد

------------------------------------------------------------------------------------

من جگر گوشه شیر خدایم

که جگر پاره از زهرِ جفایم

داغدار لاله های کربلایم

یادگار مکه، فرزند مِنایم

تا که پیغام خون به کوفه بردم

بارها زنده گردیده و مردم

من شهید زنده دشت بلایم

یادگار مکه، فرزند مِنایم

شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد