شهادت حضرت رقیه (س)

 

شهادت جان گداز حضرت رقیه علیها السلام ، آن شاه بیت قصیده اندوه بار کربلا تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت حضرت رقیه علیها السلام ، جلوه گر شکوه و عظمت حماسه عاشورا تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت چکیده مظلومیت نینوا، حضرت رقیه علیها السلام تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

غروب غریبانه ستاره همیشه مانای آسمان کربلا، حضرت رقیه تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

رقیه جان! کربلا در چشمان کودکانه تو معنا می یابد و شهادتت ترسیم راه سرخ عاشقی است.

------------------------------------------------------------------------------------

پرواز شکوهمند پرنده ای را که یادگار زخم و داغ و تازیانه های کرب و بلاست، بر عاشقان مکتب نور تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

امشب آسمان دل زینب از فراق مظلومانه بنت حسین علیه السلام بارانی است. شهادت حضرت رقیه تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

غروب جان گداز ستاره پر فروغ آسمان دمشق، بی بی رقیه علیها السلام را به سوگ می نشینیم.

------------------------------------------------------------------------------------

کوچه های شام، هنوز سرشار از اندوه بی پایان کودکی است که در غم فراق پدر می سوزد. شهادت حضرت رقیه تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

در فراقت ای دختر عفاف و نور، غمگین ترین واژه ها را می سراییم و اشک ریزان به سوگ می نشینیم. یاد و نامش گرامی باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت دختر آزادگی و مظلومیت، حضرت رقیه علیها السلام را بر عاشوراییان مکتب ثارالله تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

رقیه، آفتاب همیشه تابنده ای است که جهان از پرتو وجودش روشن است. شهادت حضرت رقیه تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

کوچه های شام، سرشار از گریه های کودکی است که مظلومانه پدر را فریاد می زند. شهادت دختر خرابه نشین امام حسین علیه السلام تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

ای از سلاله نور! دستان کودکانه تو آرامش روح پدری است که عدالت را در گوش تاریخ فریاد می زند. شهادت حضرت رقیه علیها السلام تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

هجرت غریبانه حضرت رقیه علیها السلام ، آن اسوه عشق به ثارالله بر دوست داران مکتب حسین بن علی علیه السلام تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

ای مرهم زخم های حسین علیه السلام ! سرگذشت محنت بارت، خرابه شام را شرمنده می کند و آن گاه که تازیانه های بی رحم بر تنت زخم می زند.

------------------------------------------------------------------------------------

امشب عرشیان و فرشیان در داغ هجرت نازدانه امام حسین علیه السلام در خرابه های شام، می گریند. این لحظه های سوگ را گرامی می داریم.

------------------------------------------------------------------------------------

آسمان و زمین در غم شهادت مظلومانه کودکی می گریند که مایه برکت زمینیان و فخر آسمانیان است. شهادت حضرت رقیه علیها السلام را تسلیت می گوییم.

------------------------------------------------------------------------------------

تو فرزند شهامتی، و شهادت مظلومانه ات برگ افتخاری دیگر بر دفتر شیعه افزوده است. سال روز شهادت حضرت رقیه علیها السلام تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت جان سوز دردانه امام حسین علیه السلام را بر مسلمانان جهان تسلیت می گوییم.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت دختر گران قدر امام حسین علیه السلام ، حضرت رقیه علیها السلام را بر پیروان مکتب خون و شهادت، و ملت مسلمان ایران تسلیت عرض می کنیم.

------------------------------------------------------------------------------------

کوچه های دمشق، این روزها رنگ و بوی غربت دارند و آسمان، ابری تر از همیشه، میل به باریدن دارد. عروج ملکوتی حضرت رقیه علیها السلام را بر مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنیم.

------------------------------------------------------------------------------------

آسمان در ماتم کودک سه ساله دشت کربلا خون می گرید. نام و یادش گرامی باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت حضرت رقیه علیها السلام ، بانوی کوچک تشنه لب کربلا تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت نگین کوچک انگشتری خاندان عصمت و طهارت، حضرت رقیه علیها السلام را تسلیت می گوییم.

------------------------------------------------------------------------------------

عرشیان در عزای نوگل سه ساله دشت سوزان کربلا، بر سر و سینه می زنند! شهادت حضرت رقیه علیها السلام گرامی باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت کودک سه ساله خرابه های تاریک شام را بر شب زنده داران تسلیت می گوییم.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت دردانه امام حسین علیه السلام را به هم وطنان عزیز تسلیت عرض می کنیم.

------------------------------------------------------------------------------------

صدای العطش کودک سه ساله، عرش را به لرزه افکند! عروج حضرت رقیه علیها السلام را تسلیت می گوییم.

------------------------------------------------------------------------------------

فرشتگان بر لب های خشکیده کودکی سه ساله می گریند. شهادت حضرت رقیه علیها السلام را بر عاشقان راستینش تسلیت می گوییم.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت بزرگ بانوی کوچک کربلا، حضرت رقیه علیها السلام را بر شیعیان جهان تسلیت می گوییم.

------------------------------------------------------------------------------------

اکنون نه از کاخ یزید خبری است و نه از خرابه شام. تنها حرم پاک یادگار حسین، رقیه شهید، باقی است که هر کنج آن، خلوت گاه دلی عاشق و سوخته مصایبی حسینی است.

------------------------------------------------------------------------------------

رقیه علیها السلام با سر پدر این گونه نجوا کرد: چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ شهادت دردانه امام حسین علیه السلام تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

مانند فرشته ای کوچک، از گوشه خرابه تا عرش اعلا پر کشیدی و غربت خرابه را برای عمه به جای نهادی. شهادت تو قلب ها را می گدازد و اشک ها را فرو می ریزد.

------------------------------------------------------------------------------------

رقیه امشب با سر بریده پدر، از غریب نوازی کوفیان خواهد گفت و میهمان نوازی شامیان که گوشه خرابه را منزل گاه عترت رسول الله کردند.

------------------------------------------------------------------------------------

سلام بر نوگل حسین، بر رقیه شهید که امشب در گوشه ای از غربت خرابه، میزبان نگاه مهربان پدر شد. شهادت جان کاهش را بر آنان که سینه ای گداخته از غم حسین دارند، تسلیت می گوییم.

------------------------------------------------------------------------------------

یا رب امشب چه شبی است؟ در و دیوار خرابه، میزبان گران قدرترین آدمیان شده و گیسوان رقیه به خواب نوازش پدرانه رفته است!

------------------------------------------------------------------------------------

رقیه صبور! کاش می دانستی کمر خمیده زینب، بار مصیبت نوگل سه ساله را تاب ندارد و سینه پر دردش، با فقدان امانتِ برادر، از همیشه داغدارتر خواهد شد.

------------------------------------------------------------------------------------

رقیه کوچک! ای یادگار تازیانه های نینوا و غربت کوچه های شام! با پدر درددل کن تا سینه کوچکت قدری از آن همه اندوه آسوده شود که امشب تو عزیزترین میهمان آسمانی!

------------------------------------------------------------------------------------

در غم دُردانه حسین، فرشتگان آسمان در جوش و خروشند و شیعیان حسین، گَرد اندوه جان کاه رقیه را بر صورت دارند. شهادت گل نازدانه حسین و انیس رنج های زینب را تسلیت می گوییم.