امام عسکری علیه السلام

 

امـام عسکـری گردیده مسموم

به شهر سامره جان داده مظلوم

به عالم شرح مظلومیت او

زعمر کوتهش گردیده معلوم

ببار ای اشک امشب درعـزایش

که رفت از این جهان با قلب مغموم

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

آه ای جگرت سـوخته از سـوز نهانی

دادنـد تــو را زهـر در ایـام جـوانی

جان شـد به لبت از ستم دشمن جانی

شد کار محبـان زغمت مرثیه‌خـوانی

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای در جگـر شیعه شررهای غم تو

ای ارث تـو از مادر تو عمر کم تو

با آنکه بـوَد عـرش به ظلِّ علم تو

خـم شـد کمـر چـرخ ز بار الم تو

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

در عزای امام عسکری آید زنای اهل دل

صد فغان همراه با شور و نوا یابن الحسن

آب شد شمع وجودش زآتش زهر ستم

خاک غم بر سر کنم زین ماجرا یابن الحسن

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

امام عسكرى از دارفانى ديده بسته

گرد ماتم بر رخ امام مهدى نشسته

گشته سامرا دوباره وداى غم

بر پدر صاحب زمان بگرفته ماتم

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

مثل اجدات شدی مسموم از زهر جفا

شد عزادار تو زهرا و علی و مصطفی

شهر سر من را در ماتمت شد کربلا

مهدیت پوشیده بر تن جامه ی نیلوفری

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای سراپا روح قرآن ای وجودت جان پاک

آخر از زهر جفا گردیده قلبت چاک چاک

پیکر نورانیت شد در جوانی زیر خاک

ای جمالت مصطفایی ای جلالت حیدری

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ای که در سن جوانی مثل گل پرپر شدی

کشته ی راه خدا و دین پیغمبر شدی

با وجود شیعیان بی یاور و بی یاور شدی

بر سرت آمد بلاها با تمام سروری

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

دیده گریان نشود روز جزا در محشر

هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

مولای غایب غریبم! سرسلامت باد ما را در غم بابای شهیدت پذیرا باش؛ ای غمگین‏ترین شیعه در عصر غیبت!

------------------------------------------------------------------------------------

آمده بالين بابا گوهرِ درّدانه‌اي

بر سر و سينه زند در كنج غربت خانه‌اي

سوخته بال و پرش از غم وليكن ناتوان

دور شمعِ عسکري پر مي‌زند پروانه‌اي

شهادت امام عسکری(ع) و نشستن گرد یتیمی بر چهره امام زمان(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

مى زند آتش به قلبم سوز داغ عسكرى

گيرد امشب اشك من هر دم سراغ عسكرى

شد به سن كودكى فرزند دلبندش يتيم

گشت دُرّ اشك مهدى چلچراغ عسكرى

شهادت امام عسکری(ع) و نشستن گرد یتیمی بر چهره امام زمان(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

پدری در دم مرگ است و به بالین پسرش

پسری اشک فشان است به حال پدرش

پدری جام شهادت به لبش بوسه زده

پسری سوخته از داغ مصیبت جگرش

شهادت امام عسکری(ع) و نشستن گرد یتیمی بر چهره امام زمان(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

اى پاره قلب نبى و زاده زهرا

از آتش زهر ستم و كين جگرت سوخت

از داغ جهان سوزِ تو در دشت محبّت

چون لاله سوزان دل مهدى پسرت سوخت

شهادت امام عسکری(ع) و نشستن گرد یتیمی بر چهره امام زمان(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

در جوانی رفت از دنیا امام عسکری

شد کویر دل از این غم شعله زا یابن الحسن

این مصیبت را زسوز سینه و با اشک و آه

تسلیت گوئیم امشب بر شما یابن الحسن

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

شد عزای باب مظلومت بیا یابن الحسن

جان به قربان تو ای صاحب عزا یابن الحسن

امام عسکری مسموم شد از زهر بیداد و ستم

کز غمش سوزد دل اهل ولا یا بن الحسن

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

اى نخل رياض علوى برگ و برت سوخت

از آتش بيداد ز پا تا به سرت سوخت

اى يازدهم اختر پر نور ولايت

خورشيد ز هجر رخ همچون قمرت سوخت

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

در دل صحراى غم ها و به دشت سرخ عشق

لاله سان شد قلب ما خونين ز داغ عسكرى

بس كه اندوه فراوان ديد از جور خسان

شد لبالب از مى غم ها اياغ عسكرى

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

واي از نگاه آقامون با اون چشاي خسته

تو سامرا به ضريحِ بي گنبد و گلدسته

ما هم از اين غربت و غم آقا به سوز و سازيم

برا بقيع و سامرا يه روز حرم مي‌سازيم

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

اي يازدهم امام شيعه

اي مفتخر از تو نامِ شيعه

بر سامره و حريمِ پاكت

بر مهدي تو سلامِ شيعه

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

هشدار که ماتم عظیم است امروز

دلها همه با غصه ندیم است امروز

بر صاحب عصر تسلیت باید داد

کان درّ گرانمایه یتیم است امروز

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

امروز عسکری به جهان دیده بسته است

قلب جهان و قطب زمان دلشکسته است

آن حجت خدای، ز بیداد معتمد

پیوند زندگانی اش از هم گسسته است

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

داغ امام عسکری دلها را شکستـه

در ماتم بابای خود مهدی نشسته

گرد مصیبت چهره ی عالم گرفته

زهرا ز داغ لاله اش ماتم گرفته

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

شیعیان بر سر زنید، شد عزای دیگری

کشته ی زهر جفا شد امام عسکری

از جفای معتمد، پر زخون دل ها شده

در عزای عسکری، سامره غوغا شده

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

فاطمه امشب به سامرّا عزا برپا کند

دیده را یاد امام عسکری دریا کند

ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر خود

خون دل جاری به رخ در مرگ آن مولا کند

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

امشب که زمین و آسمان می گرید

از ماتم عسکری جهان می گرید

جا دارد اگر شیعه خون گریه کند

چون مهدی صاحب الزمان می گرید

سالروز پرپر شدن یازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

از زهر کينه کشتند امام عسگري را

از نو خزان نمودند، گلزار حيدري را

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

شيعيان بر سر زنيد شد عزاي ديگري

کشته زهر جفا شد، امام حسن عسگري

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت یازدهمین امام شیعیان و نشستن گرد یتیمی بر چهره ی مولایمان صاحب الزمان(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت، عشق است. در شهادت امام حسن عسکری(ع)، فرزند غایبش را سر سلامت بگویید و باران اشکتان را در بی‏شکیبی انتظار، بهانه سازید.