امام باقر علیه السلام

 

پنجمین حجّت و هفتم معصوم

بابى اَنْتَ که گشتى مسموم

اى فداى حق و قربانى دین!

کرده یک عمر نگهبانى دین!

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

تنت از درد و الم کاسته شد

تا که دین قامتش آراسته شد

اى ز آغاز طفولیت خویش

بوده در رنج و غم و درد، پریش

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

نزد حق یافته فیض دیدار

جسم تو خفته و روحت بیدار

خود تو مظلومى و قبر تو خراب

دیده دهر ازین غصه پر آب

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

گریند در عزای تو پیوسته مرد و زن

سوزند از برای تو هر روز خاص و عام

گاهی به دشت کرب و بلا بوده ای اسیر

گاهی به کوفه بر تو شد ظلم، گه به شام

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

راحت شدی ز جور و جفای هشام دون

آن دم که گشت عمر تو را از زهر کین تمام

داریم حاجتی که ز لطف و عنایتی

بر قبر بی چراغ تو گئیم یک سلام

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

شیعه را دل ز عزایت شده داغ

که بود قبر تو بى شمع و چراغ

ظلمِ این امتِ دور از ادراک

کرده یکسان حَرمت را با خاک

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

آتش غم پر و بالت را سوخت

زهر کین، شعله به جانت افروخت

اثر زهرِ به زین آلوده

کرده اعضاى ترا فرسوده

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

کرده خون خاطرت اى شمع ولا

محنت واقعه کربوبلا

کربلا دیده اى و کوفه و شام

اى شهید از اثر ظلم هشام

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

از عدو ظلم و شرارت دیده

چون پدر رنج اسارت دیده

خار در پا و رَسَن در بازو

رفته اى با اُسرا در هر سو

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

قدر این گوهر یکدانه ندانست فلک

که غریبانه به زیر لحدش مدفون کرد

مى رود اشگ غم از چشم ملایک

شعر جانسوز تو چون چشم ملک جیحون کرد

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

پنچمین حجت حق حضرت باقر که خدا

بهر او خلقت این دایره گردون کرد

گشت مسموم جفا از اثر زهر ولید

شیعیان را به جهان غمزده و محزون کرد

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

آسمان اشک غم از دیده ما بیرون کرد

دل ما را ز غم و غصّه لبالب خون کرد

هر دلى رسته ز غم بود، به غم کرد دچار

هر سرى لاف زد از عقل و خرد مجنون کرد

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

برو کسب فضیلت کن چو مردان خدا اى دل

ز بحر دانش بى منتهاى حضرت باقر

اگر گردد شفیع ما بنزد خالق یکتا

بهر هر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

نزاید مادر گیتى ز بهر خدمت مردم

به جود و بخشش و لطف و سخاى حضرت باقر

به ذرات جهان یکسر بود او هادى و رهبر

که جان عالمى گردد فداى حضرت باقر

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده

سلاطین جهان یکسر گداى حضرت باقر

زبان از وصف او لکن، قلم از مدح او عاجز

که جز حق کس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

شهید شد ز جفای هشام آن مولا

ز زهر تعبیه در زین که آب شد جانش

غریب اوست که در موسم زیارت حج

مدینه و آن همه زائر که هست مهمانش

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

بقیع کعبه قدس چهار معصوم است

چهار نور خدا می دمد زدامانش

یکی است حضرت باقر آز آن چهار امام

که داغ او زده آتش به قلب یارانش

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش

برآن حریم که باشد ملک نگهبانش

سلام ما به بقیع آن تجسم غربت

گواه بر سخنم تربت امامانش

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

سوزد دلم ز داغ غم باقر العلوم

آن کس که کشته ره و عشق و عقیده است

از غربت و مصیبت آن حجت خدا

نخل بلند قامت هستی خمیده است

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند

خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است

گلچین روزگار که دستش شکسته باد

از باغ اهل بیت گلی تازه چیده است

شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

------------------------------------------------------------------------------------

ماییم گدا و گرد مولا جمعیم

در دائره عشق و تولاّ جمعیم

تا مهدی زهرا قدمی بگذارد

در سوگ امام باقر، اینجا جمعیم

------------------------------------------------------------------------------------

ماییم و عنایت امام باقر علیه السلام

الطاف و کرامت امام باقر علیه السلام

یا رب! چه شود گناه ما را بخشی

در شام شهادت امام باقر علیه السلام

------------------------------------------------------------------------------------

تسلیت باد شهادت جان گداز بنیان گذار نهضت علمی علوی و شکافنده علوم الهی، حضرت امام محمد باقر علیه السلام .

------------------------------------------------------------------------------------

بقیع حالا سومین گوهر بی بدیل خود را در آغوش می گیرد. گوهری که نور سینه اش راه بین زمین و آسمان را کوتاه تر کرده است. شهادت حضرت باقرالعلوم علیه السلام تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

امروز وارث داغ های کربلا با تنی مسموم از یادآوری خاطرات تلخ کودکی اش رها خواهد شد. شهادت امام باقر علیه السلام تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

تسلیت باد شهادت مظلومانه باقر علم اولین و آخرین، صابر روزگار تلخ اموی، حضرت امام محمدباقر علیه السلام .

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت شکافنده علوم، امام صبر و شکیبایی و وارث خاطرات تلخ شام، حضرت امام محمدباقر علیه السلام تعزیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت نگین تابناک بوستان معرفت پنجمین نور ازلی، وارث علم نبوی، تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت مظلومانه پنجمین کشتی نجات بشریت از دریای متلاطم جهل و نادانی تسلیت و تعزیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

کمال سوگواری در شهادت امام محمد باقر علیه السلام پیروی از سیره ایشان است.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت پنجمین آینه دار تقوی و دانش بر دل دادگان بارگاهش تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت پنجمین آیه سوره تابان امامت تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت مظلومانه امام فهم و بینش و دانش بر مؤمنان تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

غروب خورشید پر صلابت آسمان علم و اندیشه، امام محمد باقر علیه السلام تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت امام محمد باقر علیه السلام ، چشمه جوشنده علم و حکمت، بر شیعیان حقیقت جوی او تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

شهادت غریبانه امام محمد باقر علیه السلام ، شکافنده دریای دانش، بر عاشقان آن حضرت تسلیت و تعزیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

سال روز شهادت جان سوز نهال گلشن دین، نور دیده زهرا، سپهر دانش و بینش، امام محمد باقر علیه السلام تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین قافله ¬سالار شیعیان پارسا، الگوی بینش و پرهیز، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام ، بر تشنگان معرفت دوست تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت مظلومانه وارث علم و عصمت و ولایت، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر تشنگان عدالت و معنویت تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین ستاره فروزان منظومه امامت و ولایت، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر رهروان ایمان و معنویت تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین ولی حق و مقتدای عالمان پارسا، ناظر غیب و شهود، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر سالکان طریق عشق و معرفت تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین گنجینه علم الهی و سفینه امن هدایت خداوند، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر پیروان صدیق آن حضرت تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت هفتمین وارث فیض علم و عصمت، و پنجمین فراز سلسله امامت، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر روشن بینان باایمان تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

سال روز شهادت وارث نگین ولایت، مقتدای کوی علم و معرفت، پنجمین قبله نمای کعبه جان، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام ، بر جویندگان کوی جانان تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت امام محمّد باقر علیه السلام ، وارث علم و عصمت نبوی و پیشوای ولایت¬پیشگان طریق علوی، بر شیعیان و پیروان راستین آن حضرت تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

سال روز شهادت پنجمین سرچشمه فیض خدا، الگوی علم و تقوا، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام ، بر مؤمنان بابصیرت تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

سال روز شهادت مظلومانه پنجمین رکن رکین سلسله ولایت، تندیس ایمان و علم، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام تسلیت باد .

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت گنجور دانش الهی، پنجمین باب علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله ، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر کاشفان معرفت دوست تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

سال روز شهادت مظلومانه پنجمین ماهتاب سپهر علم و امامت، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

سال روز غروب خونین پنجمین آفتاب سپهر امامت و ولایت، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر پیروان راستین آن حضرت تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین ستاره پرفروغ کهکشان هدایت و امامت، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر رهروان کمال معرفت و ولایت تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت الگوی بی بدیل علم و ایمان، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر دل¬های مؤمن و دانش¬طلب تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

سال روز شهادت امام پنجم شیعیان، مقتدای عالمان و پارسایان، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر همگان تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین پیشوای شیعیان جهان، سرچشمه¬ علم الهی، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر تشنگان دانش و بینش تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت مظلومانه¬ پنجمین باب علم نبی، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر جویندگان حقیقی علم و معرفت تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

سال روز شهادت پنجمین طریق ولایت و امامت، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر اهل علم و تولّا تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت مظلومانه¬ پنجمین قافله¬ سالار راهیان طور کمال، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر منتظران انسان کامل تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

سال روز شهادت پنجمین ساربان کاروان ایمان و معرفت، باقرالعلوم، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر شیعیان و پیروان راستین آن حضرت تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین طریق هدایت خدا، نماد مظلومیت و علم و تقوا، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر پیروان صدیق آن حضرت تسلیت باد.

------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین پیشوا و مقتدای مؤمنان، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر رهروان شکیبای قافله¬ ایمان تسلیت باد.