عارفانه

 

یا رب تو را به نور جمالت دهم قسم

کز ظلمتم رهان و به نور هداببخش

یا رب به نور ظلمت خاصان درگهت

این بنده را به ختم همه انبیا ببخش

-----------------------------------------------------------------------------------

يا رب تو را به جاه و جلالت دهم قسم

جرم گذشته عفو كن و ماجرا ببخش

يا رب مرا ببخش به اهل صلات و صوم

يعني به نور صفوت اهل صفا ببخش

-----------------------------------------------------------------------------------

يا رب مرابه رحمت بي منتها ببخش

يعني به ساحت حرم كبريا ببخش

يا رب گناهكار و ذليل و محقرم

عصيان من به شوكت عز و علا ببخش

 

هر كار كرده ام ، همه بد بوده و غلط

يا رب مرا تو بر حسن مجتبي ببخش

يا رب اگر كه جود و سخايي نكرده ام

ما را تو بر سخاوت اهل سخا ببخش

 

يا رب مرا به سلسله انبيا ببخش

بر شاه اوليا ، علي مرتضي ببخش

يا رب گناه من بود از كوهها فزون

جرم مرا به فاطمه ، خير النسا ببخش

-----------------------------------------------------------------------------------

الهي بر اين بنده خود دلي ده

كه مستغني از ماسِواي تو باشد

-----------------------------------------------------------------------------------

الهي ندانم چه بخشي كسي را

كه هم عاشق و هم گداي تو باشد

-----------------------------------------------------------------------------------

الهي مرا حفظ كن از مهالك

كه هركار كردم رضاي تو باشد

-----------------------------------------------------------------------------------

الهي چنانم كن از عيب خالي

كه هستيم محو و فناي تو باشد

-----------------------------------------------------------------------------------

الهي چنانم كن از فضل و رحمت

كه دائم سرم را هواي تو باشد

-----------------------------------------------------------------------------------

الهي عطا كن بر اين بنده چشمي

كه بينايي اش از ضياي تو باشد

-----------------------------------------------------------------------------------

الهي چنان كن كه اين عبد مسكين

براي تو خواهد براي تو باشد

-----------------------------------------------------------------------------------

الهي عطا كن مرا گوش و قلبي

كه آن گوش ، پُر از صداي تو باشد

-----------------------------------------------------------------------------------

الهي عطا كن به فكرم تو نوري

كه محصول فكرم دعاي تو باشد

-----------------------------------------------------------------------------------

الهي چنانم كن از عشق سرمست

كه خواب و خورم از براي تو باشد

-----------------------------------------------------------------------------------

الهي بده همّتي آنچنانم

كه سعيم وصول لقاي تو باشد

-----------------------------------------------------------------------------------

الهي دلي ده كه جاي تو باشد

لساني كه در آن ثناي تو باشد

-----------------------------------------------------------------------------------

يا رب از اين معاصي بسيار بي شمار

مستوجب عقوبتم اما مرا ببخش

يا رب ! گناه اهل جهان را به ما ببخش

ما را سپس به رحمت بي منتها ببخش

-----------------------------------------------------------------------------------

خداوندا! يك لحظه مرا به خودم واگذار مكن و چيزهاي خوبي كه به من بخشيده‌اي، از من باز مگير.

-----------------------------------------------------------------------------------

خدايا! از زوال نعمت و تغيير عافيت و غضب ناگهاني و همه چيزهايي كه مايه ناخشنودي توست به تو پناه مي‌برم .

-----------------------------------------------------------------------------------

 خدايا! مرا به علم توانگر ساز و به حلم زينت بخش و به تقوا عزيز كن و به عافيت زيبايي ده .

-----------------------------------------------------------------------------------

خدايا! در همه كارها عاقبت ما را به خير كن و ما را از خواري دنيا و عذاب آخرت نگهدار .

-----------------------------------------------------------------------------------

خدايا! مرا شاكر و صابر گردان و مرا در چشم خويش خوار و در نظر مردم بزرگوار گردان .

-----------------------------------------------------------------------------------

الهی! در دلِ دوستانِ تو، نور عنایت پیداست و جان ها در آرزوی وصال تو حیران و شیداست. چون تو مولا که راست؟ و چون تو دوست کجاست؟

-----------------------------------------------------------------------------------

الهی! محبت تو گلی است، محنت و بلا خار آن؛ آن کدام دل است که نیست گرفتار آن؟

-----------------------------------------------------------------------------------

الهی! نَفَسی ده که حلقه بندگی تو در گوش کند و جانی ده که زهرِ حکمت تو نوش کند.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهی! با بهشت چه سازم و با حور چه بازم؟ مرا دیده ای ده که از هر نظری بهشتی سازم.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهی! دیگران مست شرابند و من مست ساقی. مستی ایشان فانی است و از من باقی.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهی! در جلال، رحمانی؛ در کمال، سبحانی؛ نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی؛ نه کس به تو ماند و نه به کس مانی؛ پیداست که در میان جانی، بلکه زنده به چیزی است که تو آنی.

-----------------------------------------------------------------------------------

کریما! گرفتار آن دردم که تو درمان آنی بنده آن ثنایم که تو سزای آنی.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهی شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عیان.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهى چه عزیز است او که تو او را خواهی ور بگریزد او را در راه آریی.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهى همين قدر فهميده ام كه خدا است و دارد خدايى مى كند.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهى تا تو لبيك نگويى كجا من الهى گويم.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهى تو را دارم چه كم دارم پس چه غم دارم.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهى از من آهى و از تو نگاهى.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهى هر چه پيش آمد خوش آمد كه مهمان سفره توايم.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهى آنكه سحر ندارد از خود خبر ندارد.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهى در بسته نيست ما دست و پا بسته ايم.

-----------------------------------------------------------------------------------

الهى از خواندن نماز شرم دارم و از نخواندن آن شرم بيشتر.