بازگشایی مدارس

 

ای مهر مهربان، تو تاج عزت بر سرم می نهی و حکیمانه تبسم بر لبم می نشانی.

-----------------------------------------------------------------------------------

مهر، سرآغاز فصلی است که یادآور زیباترین و سبزترین خاطرات زندگی است.

-----------------------------------------------------------------------------------

شور و نشاط و اشتیاق در نخستین ماه از سال تحصیلی، آغازگر موفقیت ها و پیشرفت های چشم گیر خواهد بود.

-----------------------------------------------------------------------------------

هیچ چیز چون اراده پر گشودن، پرواز را آسان نمی کند و هیچ چیز همچون اراده آموختن، تعالی و کمال را.

-----------------------------------------------------------------------------------

علم، تبدیل کردن تجربه به شناخت و شناخت ابزارهای خوب زیستن است.

-----------------------------------------------------------------------------------

علم، همان سرافرازی پایداری است که تقدیر بشریت را تغییر می دهد.

-----------------------------------------------------------------------------------

ای مهر مهربان! چه نیک می آیی. وقتی می آیی، بهار خرد، مهمان دلم می شود.

-----------------------------------------------------------------------------------

خداوندا! مرا از تاریکی های وهم خارج ساز و به روشنایی فهم، گرامی ام بدار.

-----------------------------------------------------------------------------------

زنگ مدرسه، دل انگیزترین آهنگ زندگی است که به فصل فاصله ها پایان می دهد و خط خاطره ها را ترسیم می کند.

-----------------------------------------------------------------------------------

مهر آمده است و دوباره می توان به آرزوها اندیشید. به امیدهای روشن فردا.

-----------------------------------------------------------------------------------

خداوندا! درهای رحمتت را بر ما بگشا و خزینه های دانشت را بر ما ارزانی دار.

-----------------------------------------------------------------------------------

ملتی که به دانش و فضیلت بی توجه شود نابود خواهد شد.

-----------------------------------------------------------------------------------

اولین روز مهرورزی، روز تابیدن آفتاب دانایی، روز زمزمه شادی ها و روز آغازین فراگیری دانش و معرفت، بر شما مشتاقان علم مبارک.

-----------------------------------------------------------------------------------

تا فردا، طلوعی بیش نمانده است. عهد کن که امروز را با کمال توان خود، سرشار از آموختن، سپری کنی.

-----------------------------------------------------------------------------------

آفرین بر جوانان برومندی که با دانش اندوزی، برای سرافرازی کشور عزیز اسلامی مان می کوشند.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز سال تحصیلی جدید بر دوست داران علم و اندیشه مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

آمدن پاییز، همراه با بوی کلاس و درس و مدرسه، دل انگیزتر می شود. سال تحصیلی جدید بر همه دانش آموزان مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

همراه با بازگشایی مدارس، آرزو می کنیم شما پویندگان علم همواره پیروز باشید. آغاز دوباره تلاش برای ساختن آینده ای بهتر، بر شما دانش آموزان مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید را به معلمان، دانش آموزان و اولیای آن ها تبریک می گوییم. باز آمدن بوی خوش ماه مدرسه، بر جامعه بزرگ علم آموزان تبریک و تهنیت باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز ماه مهربان مهر در سایه مهرورز معلمان، برجویندگان علم و ادب مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

 علم، برترین نعمتی است که خداوند آن را به انسان هدیه می دهد. سال تحصیلی جدید مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

مهرماه، ماه مهرورزی و دوستی انسان ها و آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک می گوییم.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن بوی مهر، بوی مهربانی، بوی لبخند، بوی درس و مدرسه، بوی شوق کودکانه پیاده روها، بوی نمره های بیست، بوی مشق های ناتمام، بوی دوستی و مهربانی، مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

با آغاز ماه مدرسه، آگاه تر از همیشه، سر از بالین بر می داریم تا با نخستین تابش نورِ دانش، به کوچه های حقیقت پا بگذاریم و عبور نور را مرور کنیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

همراه با آغاز سال تحصیلی جدید، خود را به شاخه مهر پیوند بزنیم و رویشی دیگر را در بهار دانش از سر بگیریم. بازگشایی مدارس مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

مدرسه ها که باز می شود، نسیم، عطر پرواز را از سطرهای مقدس کتاب ها، همراه با صدای کودکان سر خوش مدرسه، به آسمان هفتم می رساند.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز سال تحصیلی، آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن، تا مقصد بزرگ شدن، بر دانش آموزان عزیز مبارک.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن تابش خورشید علم بر سرزمین دل ها مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

طلوع دوباره خورشید دانش بر اهالی دانشْ دوست تهنیت باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

اول مهر، روز بذرافشانی دانه های علم و بصیرت مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

تولد دوباره هیاهوی بچه ها در حیاط مدرسه، مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن بهار دانش، بر گل های باغ دانش، گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

با آمدن ماه مهر، بهار به مدرسه ها پا گذاشته، رسیدن بهار دانش مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

گرامی باد آغاز حرکت به سوی دانش، بینش و تفکر.

-----------------------------------------------------------------------------------

مدرسه خانه دوم توست، دانش آموز عزیز! ورودت به خانه نو مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز مهر، ماه مهربانی، ماه دوستی و هم نشینی با دانش و نور و تفکر، گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

دانش آموز عزیز! همیشه قدم اول برای پیروزی مهم است، برای موفقیت در درس هایت، قدم اول را محکم بردار.

-----------------------------------------------------------------------------------

از هر زمان کم و به نظر بی اهمیتی برای آموختن استفاده کن.

-----------------------------------------------------------------------------------

چون مال جهان پذیرد ای دوست زوال

خوشبخت کسی که رفت دنبال کمال

فرمود علی علیه السلام امیر فرخنده خصال

داناست پی کمال و نادان پی مال

-----------------------------------------------------------------------------------

چه گویی که کام خرد توختم

همه هرچه بایست، آموختم

یکی نغز بازی کند روزگار

که بنشاندت پیش آموزگار