میلاد حضرت عیسی (ع)

ولادت با سعادت پیامبر توحید و صلح و دوستی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

میلاد باشکوه حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، پیامبر صلح و سلام، بر امیدواران به رحمت و مهر خداوند، خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، بنده پاک خداوند و پیامبر برگزیده او، بر مقیمان طور توحید و معرفت، مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

زادروز مسعود پیامبر بزرگ الهی، یاری گر آخرین منجی و موعود بشر، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر موحدان پاکدامن، خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

میلاد مسعود پیامبر صلح و رحمت، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر همه موحدان باایمان، به ویژه هم وطنان مسیحی مان مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

ولادت با سعادت فرزند پاک حضرت مریم مقدس علیها السلام ، پیامبر بزرگ و بلندپایه خداوند، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر مؤمنان موحد، فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

میلاد باشکوه حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، منادی صلح و رحمت، و نویدبخش بعثت آخرین پیامبر الهی صلی الله علیه و آله بر مؤمنان موحد، فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

زادروز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، پیامبر بلندمرتبه الهی، احیاگر معارف توحیدی بر اهالی توحید و معرفت، فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، زندگی بخش دل و جسم غافلان و مردگان، بر مشتاقان معرفت و بندگی، خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

سال روز میلاد باشکوه منادی بزرگ توحید، و هدایتگر کاهنان منحرف یهود، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر جان های زلال و آگاه، مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

زادروز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، نفس احیاگر و هدایت بخش خداوند و فرزند پاک حضرت مریم مقدس علیها السلام بر معتکفان کهف توحید مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خدا، کودک سخن گو در گهواره و روح رفیع مستقر در عرش الهی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر همه مؤمنان موحد، فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

میلاد باشکوه حضرت عیسی مسیح علیه السلام، احیاگر جسم و جان مردگان هدایت جو با اذن پروردگار عالمیان، بر همگان خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، پیامبر بزرگ الهی و بشارت بخش ظهور پیامبر بزرگوار اسلام مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

سال روز میلاد باشکوه پیامبر دوستی و رحمت، حضرت عیسی بن مریم علیه السلام ، بر موحدان صلح جو و اهالی سلم و سلام و تسلیم و اسلام، فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

زادروز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، مژده رحمت خداوند بر انسان، و منادی صلح و دوستی، بر موحدان نیک سیرت جهان، خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ الهی، حضرت روح الله، عیسی بن مریم علیه السلام ، نویدبخش و بشارت دهنده ظهور آخرین نبی خدا صلی الله علیه و آله ، بر اهالی توحید و ایمان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن زادروز مسعود پیامبر گرامی خداوند، روح الله، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر نیک اندیشان موحد، فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز میلاد باشکوه پیامبر بزرگ و بلندمرتبه الهی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر پیروان بااخلاص ایشان و همه موحدان جهان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن زادروز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، پیامبر بلندپایه الهی، و مؤید آخرین منجی بشر؛ حضرت مهدی موعود علیه السلام ، بر اهالی کوی ایمان و صلاح و توحید مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

 سال روز ولادت با سعادت حضرت عیسی بن مریم علیه السلام، کلمه طیبه خداوند و پیامبر بزرگ او، بر هم میهنان مسیحی خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

زاد روز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام، پیام آور رحمت واسعه الهی بر بشر، پیامبر صلح و محبت، بر جان های زلال و حق طلب گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خدا، زائر آسمانها، روح قدسی و رفیع، حضرت مسیح بن مریم علیه السلام بر موحدان پاک اندیش و روشن بین، مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

سال روز میلاد باشکوه پیامبر بزرگ خداوند، منادی توحید و نوع دوستی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر مسیحیان حق جوی جهان، فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خداوند، حضرت عیسی بن مریم علیه السلام ، پیراینده کژی ها و انحرافات کاهنان بنی اسراییل، بر مؤمنان موحد مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز میلاد باشکوه حضرت عیسی بن مریم علیه السلام، پیامبر صلح و رحمت و دوستی، مبشر بشر و پیام آور وحدانیت خداوند رحمان، گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

زاد روز مسعود پیامبر عرش آشیان خداوند، حضرت مسیح بن مریم علیه السلام ، بر واجدان انوار توحید و رفعت الهی مبارک باد.

سال روز میلاد باشکوه کلمه حقّ خداوند، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر رهروان طریق توحید و حقیقت جویی، خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن زاد روز فرخنده پیامبر صلح و دوستی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر اهل ایمان و توحید مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت پیامبر صلح و رحمت، حضرت مسیح بن مریم علیه السلام بر همه موحدان با ایمان جهان فرخنده باد.