روز درختکاری

 

درختان، هدیه های سبز خداوند و مایه عبرت بندگان او هستند.

-----------------------------------------------------------------------------------

کاشتن یک درخت، اهدای زمینی پاک و دور از آلودگی به آیندگان است. روز درختکاری مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

درخت موهبتی است که نشاط و شادی به زندگی انسان ها می بخشد. روز درختکاری گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

کاشتن یک نهال، اهدای هوایی سرشار از پاکی به کسانی است که دوستشان داریم. روز درختکاری گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

امروز با زمین آشتی می کنیم و هر یک، درختی را به نشانه مهر و دوستی در سینه اش می نشانیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

بیایید با خودمان و کودکانمان مهربان تر باشیم و برای شادی روح و طراوت زندگی مان، درختی در دل تنهای خاک بنشانیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

ما با هم در روز درختکاری، قرار سبزی می گذاریم که هر جا زمینی برای کاشتن یافتیم، آن را به زیور سبز یک نهال بیاراییم.

-----------------------------------------------------------------------------------

در این روز، دست های ما، ریشه نهال کوچکی را در قلب مهربان زمین مهمان می کند تا آفتاب، برگ هایش را بنوازد و آب، پاکی و طراوت را بدرقه شکفتنش کند.

-----------------------------------------------------------------------------------

درختان، سبزترین نعمت الهی اند، در حفظ آنها کوشا باشیم. روز درختکاری گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

بیایید در روز درختکاری با کاشتن یک نهال، آرامش طبیعتی پاک را به فرزندانمان هدیه دهیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

سبزی درخت، باعث سرسبزی روح و جان انسان هاست. روز درختکاری گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

درختان، از پربارترین و زیباترین نعمت های الهی هستند. روز درختکاری گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

درخت، پیامی از محبت است برای کودک فردا که در راه است. روز درختکاری گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

دیدن بیابان مرده ای که خداوند مهربان بر آن لباس سبز می پوشاند و نشو و نمو و حیات درختان، مایه عبرت صاحبان اندیشه است.

-----------------------------------------------------------------------------------

امروز، زمین شاد است و آسمان می تواند نفسی تازه کند. پرنده ها سرود آمدن بهار را سر داده اند و اهالی زمین، با خانه سبز خود مهربان شده اند. امروز جشن پیوند با طبیعت، روز درختکاری است.

-----------------------------------------------------------------------------------

درختان را باید روح سبز حیات نامید. آنها افزون بر پاکی هوا، در پایداری و تقویت خاک و نیز حفظ آن در برابر عوارض مانند سیل و نیز تأمین نیازهای غذایی موجودات، نقش بسیار مهمی دارند.

-----------------------------------------------------------------------------------

اینکه می گویند با یک گل بهار نمی شود، درباره درختان صادق نیست. وجود هر درخت، سبب پاکی هوا، زیبایی محیط و آرامش خاطر انسان می شود.

-----------------------------------------------------------------------------------

نمی توان حتی تصور کرد که بدون درخت، چگونه تمدن می توانست پیشرفت کند و به مرز کنونی برسد.

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیاری از شیوه های بهره وری انسان از درخت، به قدمت خود انسان است.

-----------------------------------------------------------------------------------

احیای زمین و کاشت درختان، همواره در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه ای داشته و مورد توجه بوده است.

-----------------------------------------------------------------------------------

 دین مقدس اسلام، درختکاری را تشویق و ترغیب کرده است و بعضی از بزرگان دین به این کار اشتغال داشته اند.

-----------------------------------------------------------------------------------

خداوند، این موجود سبز و بابرکت ـ درخت ـ را مایه عبرت و آیه حکمت و قدرت خویش قرار داده است.

-----------------------------------------------------------------------------------

این قامت بلند و باشکوه ـ درخت ـ طلای سبزی است که زیستن، شکوفایی، حرکت و پویایی را به ما نوید می دهد.

-----------------------------------------------------------------------------------

در روز درختکاری، قراری دوباره می گذاریم و همدیگر را در کاشت و حفظ این آفریده زیبای الهی یاری می دهیم.