روز بسيج

 

برمشامم می رسد عطر شهیدان بسیج

مرغ دل پرمی زند سوی گلستان بسیج

یاحسین بن علی، ای سرور آزادگان

روز محشر کن شفاعت از جوانان بسیج

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیج یعنی شجاع و با صلابت

همیشه در خط ناب ولایت

به هنگام بروز فتنه باشد

بصیر و هوشمند و با درایت

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیجی دل به این عالم ندارد

دلش را بر خدای خود سپارد

بسیجی مخلص دین مبین است

بسیجی پیرو مولای دین است

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیجی بنده خاص الهی است

بسیجی در حقیقت یک سپاهی است

بسیجی گلشن دین را گلاب است

بسیجی پاک از هرنقص و عیب است

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیجی نه دل بسته به این دنیای فانی

بسیجی نه غمناک است از بهر زندگانی

خدایا به حق پیغمبر و آلش

بسیجی را نگهدار از زوالش

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیجی نی به فکر ملک ومال است

نه اندر غصه اهل وعیال است

بسیجی شعله ائی از نار عشق است

بسیجی سنبل گلزار عشق است

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیجی مخلص دین مبین است

بسیجی پیرو مولای دین است

بسیجی فانی اندر انقلاب است

بسیجی حامی اسلام ناب است

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیج؛ ای دست و بازوی ولایت

خط سرخ ازل تا بی نهایت

تو را نشناختن حق ناشناسی است

تعارض با تو کفر و ناسپاسی است

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیجی تابع اسلام ناب است

لوایش تیغ سرخ آفتاب است

کدام اسلام؟ اسلام حسینی

که جاری شد ز لب‌های خمینی

-----------------------------------------------------------------------------------

چون نهالی باطراوت، پرگهر باشد بسیج

میوه اش شیرین، درخت پر ثمر باشد بسیج

نور ایمان و فضیلت در دلش تابان شده

زهد و تقوا و صداقت خوی خوش دارد بسیج

حافظ قرآن و دین و پاسداری از وطن

پرچم اسلام را بردوش خود دارد بسیج

-----------------------------------------------------------------------------------

ما ز نسل مصطفی و حیدریم

ما بسیجی های خطِ رهبریم

گر عیان گردد که فرمان می‌دهد

هر بسیجی بشنود جان می‌دهد

با ولی تجدید بیعت می‌کنیم

باز هم قصد شهادت می‌کنیم

-----------------------------------------------------------------------------------

امام خمینی(ره) معلمی بود که با مشی و خط زیبای سیاست و گچ سفید دیانتش، روی وجدان سیاه دنیای استبداد و ظلم نوشت: «بسیج لشکر مخلص خداست».

-----------------------------------------------------------------------------------

فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت و شجاعت و غیرت و استقلال و آزادگی و اسیر خواستهای حقیر، نشدن است. (مقام معظم رهبری)

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیج، عطری است آسمانی که از جوانه‏‌های ایمان تراوش می‏‌شود و پایگاهی است برای مُشت‏‌های گره شده.

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیج، حنجره‌‏ای است سوزان بر ای سرودن حماسه‌‏های سترگ و خورشیدی است تابناک برای شب‏‌های سرد و تاریک و وحشت‌‏زا.

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیج برای جوانان، شور آفرین است، برای دوستان، امید آفرین است، و برای دشمنان بیم آفرین است.(مقام معظم رهبری)

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیجی چکیده عشق است و نماد غیرت. سمبل تعصب است و پاسدار مکتب.

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیجی کسی است که نورش خورشید را، موجش دریا را، استواریش کوه را، عزمش آهن را، وسعت روحش جهان را، صفتش واژه‏‌ها را، بی‌‏نامیش نام را، سوزش آتش را، سرعتش باد را و شهره‌‏اش تمام اسطوره‏‌ها را خجل کرده است.

-----------------------------------------------------------------------------------

"مردان ولایت" اند: "ذوب" و حل "عشق"

مانند "جواهر"ند در وَل وَل "عشق"

در "صحنه " اگر "حضور" لازم باشد

یل‌های "بسیج" در "صف اول" عشق

-----------------------------------------------------------------------------------

چون مرد "جهاد" و "دادخواهی" بودم

ای عشق! به سوی "جبهه" راهی بودم

با جان و دل و زبان "خمینی" فرمود:

ای کاش که من نیز "بسیجی" بودم