ماه مبارك رمضان

 

ماه مبارک رمضان، ماه آراستگی و پاکیزگی روح بندگان است، این ماه بر شما مبارک.

-----------------------------------------------------------------------------------

هلال ماه مبارک رمضان، ابروی اشارت خداست که بهشت را نشان می دهد.

-----------------------------------------------------------------------------------

رمضان، بهار قرآن است، پس به دامان سبز این بهار پناه ببر و دامنی شکوفه بچین.

-----------------------------------------------------------------------------------

رمضان المبارک، ماه کمال بندگی و اوج رحمت و مغفرت پروردگار، بر صالحان روزه دار فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن رمضان المبارک، ماه نزول کتاب خدا، بر تلاوت کنندگان و عاملان به قرآن کریم خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

ماه مبارک رمضان، ماه نزول آیه های سبحانی و ارتباط ملک و ملکوت در نزدیک ترین افق بر شما روزه داران مبارک.

-----------------------------------------------------------------------------------

ماه مبارک رمضان، ماه چیده شدن مائده های آسمانی بر سفره جان های رسته از خاک و اتصال به انوار الهی بر شما مبارک.

-----------------------------------------------------------------------------------

در ماه شریف رمضان، ماه آمرزش و بخشش رحمانی، بهشت رضوان و رضایت پروردگار، نصیبتان باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

رؤیت هلال ماه شریف رمضان، و آغاز ماه بندگی و تقوا، بر روزه ¬داران و پرهیزکاران مسلمان مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز ماه پُر خیر و برکت رمضان، ماه بار عام خداوند و گشایش خزانه رحمت واسعه¬ الهی، بر اهل توبه و ورع فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز رمضان الشریف، ماه بخشش گناهان و میعاد بندگان صالح خداوند، ماه نزول ملائک و تنزیل قرآن مجید، خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

حلول رمضان المبارک، ماه توبه و تصفیه نفس و پرهیز از وساوس شیطانی، ماه ظهور جمال و رحمانیت حق تعالی، بر بندگان صالح و روزه دار مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرشته رحمت مژده داد که ماه صیام رسید و هنگامه گشایش خوان رحمت خداوندی فرارسید.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز ماه عبادت و پرهیز، ماه استغفار و آمرزش حق تعالی، ماه متبرّک و مبارک رمضان، بر مؤمنان روزه دار خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

حلول ماه مبارک رمضان و وزش نسیم غفران الهی، بر معتکفین کهف توبه و تقوا فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز ماه شریف رمضان، ماه مژده رحمانی خداوندگار سبحان، و ماه بهره مندی از خوان آمرزش و مهر پروردگار، بر شب زنده داران باتقوا فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

خداوندا! تو را شکر می گوییم که به ما رخصت دادی تا رمضانی دیگر را درک کنیم و از رحمت بی کرانت بهره مند شویم.

-----------------------------------------------------------------------------------

پروردگارا! در این ماه مبارک، توفیق قرائت و عمل به قرآن را همچون بخشایش بی¬پایانت روزی ما گردان...

-----------------------------------------------------------------------------------

حلول ماه مبارک رمضان، ماه دعوت عمومی بندگان به میهمانی خدا، ماه آمرزش و رحمت بی انتهای الهی، بر مشتاقان رضا و رضوان پروردگار خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

حلول ماه شریف رمضان، میعاد تجدید میثاق بندگی با خالق هستی، و مجال بازگشت به کوی رحمت و رضوان الهی مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

 فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه گشوده شدن ابواب رحمت خداوند سبحان، بر عابدان شب و روزه داران روز مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

حلول ماه خدا، ماه ضیافت و رحمت و برکت، بر اهل توبه و زهد و پارسایی فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

پروردگارا! در این ماه شریف، دعاهای مقرّبان درگاهت را در حقّ ما نیز برآورده ساز و چنان که اقتضای کرامت تو و معاصی ماست، بخشش و غفرانت را روزی ما کن.

-----------------------------------------------------------------------------------

خداوندا! در شریف ترین ماه خود، ما را از آتش خلاصی بخش و به رضوان و رحمت بی پایان خویش بار ده.

-----------------------------------------------------------------------------------

حلول ماه مبارک رمضان و آغاز فصل دیگری از بخشش و رحمت پروردگار، بر بهشتیان زمین فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز فرصت تصفیه نفس و مجال بخشش گناهان، ماه پُر خیر و برکت رمضان، بر شایستگان مغفرت و رحمت حق تعالی فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

حلول ماه مبارک رمضان، ماه کمال بندگی و گشایش باب بخشندگی، بر پارسایان روزه دار خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن بهار لطف الهی، ماه ضیافت حضرت رحمان، ماه شریف رمضان، بر دلهای روشن از نور قرآن مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

پروردگارا! در این ماه مبارک، ما را در زمره بندگان صالح خود قرار ده و بر سفره مهر و بخشایش خود بنشان.

-----------------------------------------------------------------------------------

حلول ماه متبرّک و مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، ماه پالایش دل از هرچه جز حضرت دوست، بر مؤمنان روزه دار و پرهیزکار تهنیت باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز ماه مبارک رمضان و جوشش دوباره چشمه سار غفران پروردگار، بر تشنگان از خویش گسستن و با دوست پیوستن خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

حلول ماه مبارک رمضان، ماه آمرزش بندگان، و ماه نشستن بر سفره بخشش الهی، بر مؤمنان پرهیزکار گوارا باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز فرصت بندگی و استغفار، ماه دور شدن از آتش هجران دوست، ماه شریف رمضان، بر صالحان و متّقیان مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

حلول ماه رحمت خاصّه خداوند، ماه نزول قرآن، ماه پُر برکت رمضان، بر جویندگان سرچشمه حیات ابدی در ظلمات نفس گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

خداوندا! در این ماه مبارک، به ما توفیق ده تا با همه وجود، روزه دار باشیم، و دل خود را زلال و خالص به پیشگاه جودت بیاوریم.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز ماه تقوا و پرهیزکاری، ماه پذیرش توبه و گشایش خزانه آمرزش، ماه شریف رمضان، بر دلهای پاک و طاهر مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

حلول ماه صیام، ماه خدا، ماه تنزیل قرآن و نزول باران رحمت و مغفرت پروردگار، بر دعوت شدگان به میهمانی باشکوه الهی مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

رمضانی دیگر فرارسید و نوبت استغفار و آمرزش شد. این ماه شریف، بر غنیمت شماران فرصت بخشایش فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

آغاز ماه میهمانی خدا، ماه پُر برکت رمضان، ماه خلاصی از آتش و رسیدن به رضوان پروردگار، بر اهالی توبه و تقوا خجسته باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

حلول رمضان المبارک، ماه بخشش بی کران حق، فصل گشوده شدن درهای بهشت رحمت الهی بر بندگان صالح و متّقی فرخنده باد.