شب قدر

 

شب قدر است و نومیدی ندارد

کسی از بارگاه باری امشب

فروغ رحمت و نور امید است

به هر جانب که رو می آری امشب

-----------------------------------------------------------------------------------

امشب تمام آیینه ها را صدا کنید

گاه اجابت است رو به سوی خدا کنید

ای دوستان آبرودار در نزد حق

در نیمه شب قدر مرا هم دعا کنید

-----------------------------------------------------------------------------------

نما ای دیده ما را یاری امشب

که محتاجم به اشک جاری امشب

ببار اشک غم ای چشم گنهکار

اگر با ما محبت داری امشب

-----------------------------------------------------------------------------------

یا رب ز تو امشب عطا می طلبم

هشیاری و بخشش خطا می طلبم

مقبولی روزه و نماز و طاعات

از درگه لطفت به دعا می طلبم

-----------------------------------------------------------------------------------

رو به سوی تو نمودم که پناهم بدهی

نعمت مغفرت و عفو گناهم بدهی

ز آنچه دادی به کسانی که مقرب گشتند

چه شود از کرمت نیز به ما هم بدهی

-----------------------------------------------------------------------------------

گفتم که گناه من عظیم است عظیم

در حشر جزای من جحیم است جحیم

ناگاه به گوش جان شنیدم از غیب

نومید مشو خدا کریم است کریم

-----------------------------------------------------------------------------------

دلت را با خداوند آشنا کن

ز عمق جان خدایت را صدا کن

دل غفلت زده مانند سنگ است

مس دل را به یاد او طلا کن

به پیش او گشا دست نیازی

به درگاه بلند او دعا کن

-----------------------------------------------------------------------------------

چون نامه جرم ما به هم پیچیدند

بردند به دیوان عمل سنجیدند

بیش از همگان گناه ما بود، ولی

ما را به محبت علی علیه السلام بخشیدند

-----------------------------------------------------------------------------------

شب قدر، شب شکوفایی نهال ایمان در بوستان جان میهانان ضیافت الهی است.

-----------------------------------------------------------------------------------

شب قدر، شب شوق و شیدایی انسان برای رسیدن به عرش عشق الهی است.

-----------------------------------------------------------------------------------

شب قدر، برترین هنگامه تلاوت، تفکر، و بهترین زمان برای تدبر در عظمت هستی است.

-----------------------------------------------------------------------------------

یا غافر الخطایا، عمری به گرداب گناه، ذلت اندوختیم. ما را به لطف چشم پوشی، عزت ببخش.

-----------------------------------------------------------------------------------

یا خیرالناصرین، غافل از سرچشمه حقیقت، چشم یاری ز اغیار داشتیم، غفلتمان را ببخش و دستگیرمان باش!

-----------------------------------------------------------------------------------

یا من یعطی الکثیر بالقلیل: از تو حق شناس تر کیست؟ از تو سپاس گزارتر کجاست؟ از ما جز کمی و کاستی نیاید و از تو جز اکرام و اکمال نشاید.

-----------------------------------------------------------------------------------

یا هادی، ره گم کرده و دل به دامان دیگران داده ایم. راهنمایمان باش و چراغی روشن فرا رویمان بگیر.

-----------------------------------------------------------------------------------

یا مالک، به برکت شب قدر، بازار شیطان را کساد کن و ما را مالک برترین ثروت، یعنی همه نخواستن ها قرار ده.

-----------------------------------------------------------------------------------

یا حاکم، به عنایت نظری کن که من دل شده را نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش.

-----------------------------------------------------------------------------------

شب قدر است و دست حاجت که بری پیش خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود.

-----------------------------------------------------------------------------------

شب قدر، بهترین مهلت برای خانه تکانی دل های آلوده از زنگار گناه است.

-----------------------------------------------------------------------------------

در شب قدر همه لحظه ها با نسیم نغمه های خداوندی معطر شده است.