روز معلم

 

آواز خوش هزار تقديم تو باد

سرسبزترين بهار تقديم تو باد

روز معلم گرامی و جاودانه باد

-----------------------------------------------------------------------------------

یاد و خاطره قافله سالار معلمان شهید ؛ فیلسوف فرزانه آیت الله مرتضی مطهری(ره) و روز معلم گرامی و جاودانه باد

-----------------------------------------------------------------------------------

معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک می‌کند و ندای فطرت را به گوش همه می‌رساند.

-----------------------------------------------------------------------------------

معلم، محرم اسرار شاگردان، طبیب بیماری نادانى، شریک اندوه و شادی شاگردان است.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز معلم، روز بزرگداشت سنت‌های پسندیده خدا و تعظیم علم و معرفت است.

-----------------------------------------------------------------------------------

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند.

-----------------------------------------------------------------------------------

معلم، باغبان صبور بوستان دانش است.

-----------------------------------------------------------------------------------

در هر ملت چراغي است كه به عموم افراد نور مي‌دهد و آن معلم است. ويكتور هوگو

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن كه روح را بر جسم شرف است. زيرا معلم سبب

كمال و تربيت روحاني است و پدر سبب تربيت جسماني.

-----------------------------------------------------------------------------------

جنبندگان زمين، ماهي‌هاي درياها، و هركوچك و بزرگي در زمين خدا و آسمان او براي

معلم خوبي‌ها، استغفار مي‌نمايند. امام صادق(علیه السلام)

-----------------------------------------------------------------------------------

معلم هدفت عشق است و ایثار

هزاران خفته از عشق تو بیدار

روزت مبارک

-----------------------------------------------------------------------------------

معلمي شغل نيست؛ معلمي عشق است. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده اي،

رهايش کن و اگر عشق توست مبارکت باد. (شهيد رجايي )

-----------------------------------------------------------------------------------

سلامت گفتم پیامم دادی ، پیامت چراغ راه زندگیم شد و مرا به سرزمین نور و آگاهی هدایت کردی.

-----------------------------------------------------------------------------------

ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار هرروزت مبارک باد

-----------------------------------------------------------------------------------

از پدر گر قالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم

هر روزت مبارک

-----------------------------------------------------------------------------------

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را

-----------------------------------------------------------------------------------

ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموحتم. استاد عزیزم روزت مبارک

-----------------------------------------------------------------------------------

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت. خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود. دانای عشق روزت مبارک

-----------------------------------------------------------------------------------

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را می سازند تا بسوزد

اما تو می سوزی تا بسازی، با سپاس و عرض تبریک فراوان

-----------------------------------------------------------------------------------

دبیر عزیزم یاد تو همیشه در ذهنم عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری است. روزت مبارک

-----------------------------------------------------------------------------------

عارفان علـم عاشـق مي شوند

بهـترين مردم معلـم مي شـوند

عشق با دانش متمم مي شود

هر که عاشق شد معلم مي شود

روز معلم مبارک باد