روز پژوهش

 

غواصان دریای علم و صعودگران قله های دانش، شیرینی دانستن، گوارایتان و روز پژوهش بر شما مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

ای تلاش گر عرصه علم و معرفت! باصلابت و اطمینان قدم بردار که راه بهشت خدا از دیار علم می گذرد.روز پژوهش بر شما مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش بر همه آنان که تعهد اسلامی و انسانی را با پژوهش درآمیختند، مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش، روز علم افزایی هوشیارانه و متعهدانه، بر دانش پژوهان و محققان سربلند ایرانی گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش بر پژوهشگران خستگی ناپزیر و متعهد، و دانشمندان کوشا و بلندهمت این آب و خاک، در حوزه ها و دانشگاه ها گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

پژوهش، یعنی غواصی در دریای ژرف و بی پایان دانش. روز پژوهش بر شما پژوهشگر متعهد مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

وقتی به جست وجوی گوهر ناب علم قدم می زنی، گام هایت را آهسته بر زمین بگذار. این بال های ملائک است که زیر گام های باصلابت تو بر زمین گسترده است.

-----------------------------------------------------------------------------------

پژوهش در وادی دانش، تلاش در راه آموختن و یافتن دانستنی ها و گام برداشتن در جاده علم، چنگ زدن به ریسمان سعادت و نوشیدن از جام خوشبختی و رستگاری است.

-----------------------------------------------------------------------------------

چه صبح روشنی است آن صبح که به امید دانستن و شناختن، چشم بگشایی و در دیار علم قدمی برداری. ای تلاش گران وادی پژوهش! دستانتان از معرفت پر گهر باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

پژوهش، شکافتن پوسته های جهل و رسیدن به واقعیت هاست و در این میان، هر چه تلاش وسیع تر و عمیق تر باشد، نتیجه بیشتر و بهتر است.

-----------------------------------------------------------------------------------

پژوهش، پروازی است به سوی دانایی و گذر از لایه لایه ابرهای جهالت و دریافتن روشنای علم.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش، روز تأکید بر حمایت روزافزون از پژوهش های راهبردی و بنیادین در عرصه های دانش و بینش و فناوری، بر جویندگان دانش گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش، روز تجلیل از روحیه پژوهش و پرسش گری، بر دانشمندان و پژوهندگان فردای این سرزمین؛ دانشجویان و دانش آموزان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش، روز تبیین اهمیت پژوهش و دانش افزایی آمیخته با اخلاق و معنویت، بر پژوهش گران بلندهمت این سرزمین گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش، روز گرامی داشت علم و دانش روزافزون در جهت اعتلای معنوی و مادّی بشر، بر پژوهش گران پرتلاش حوزه و دانشگاه گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش، روز تجلیل از جایگاه پژوهش در تحقّق نقشه ی پیشرفت کشور سربلندمان، بر جهادگران بی ادّعای سنگر دانش و بینش گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش، روز ارج نهادن به مقام شامخ محققان و پژوهش گران خستگی ناپذیر و متعهد کشور سربلندمان، بر این مجاهدان پرتلاش تولید علم و فکر گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش، بر اهالی دانش و بینش در حوزه ها و دانشگاه ها گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش، روز توجّه مضاعف به نقش پژوهش های متعهدانه در پیشرفت و توسعه بشر، بر دانشمندان و پژوهش گران میهن سرافرازمان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش بر پژوهش گران و دانشمندان پُرتلاش کشورمان در عرصه های گوناگون فکری و علمی گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

 روز پژوهش، روز قدردانی از همّت بلند و نگاه حقیقت جوی پژوهش گران علمی و فکری کشور است.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش، روز تجلیل از دانش افزایی متعهدانه و جست وجوگری منتقدانه، بر جهادگران علمی میهن سربلندمان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش بر توسعه دهندگان دانش و بینش و تفکر پویا در سنگرهای حوزه و دانشگاه گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش بر پژوهش گران، این مجاهدان علمی و فکری کشور پرغرور و سربلندمان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش، روز تجلیل از دانش و دانش پژوهی، بر دانشمندان روشن بین و سخت کوش و متعهد کشورمان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش، روز تأکید بر لزوم توسعه لوازم دانش پژوهی و پیشرفت فکری کشور، بر دانشگاهیان و فضلای حوزه گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش، روز گرامی داشت شأن والای پژوهشگران و محققان کوشا و متعهد، بر رادمردان سنگرهای علمی و فکری این آب و خاک گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش، روز بازاندیشی در جایگاه و ارزش پژوهش های علمی و نقّادانه در پیشرفت و سربلندی کشور، بر جهادگران فکری این سرزمین گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش، روز قدرشناسی از توسعه دهندگان دانش و بینش جامعه بشری، بر دانشمندان و پژوهش گران عرصه های گوناگون فکری و علمی کشور گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش، روز پاس داشت دانش و بینش روزافزون و کمال گرا، بر پژوهش گران پرتلاش میهن سربلندمان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش، روز تأمّل و تأکید دوباره بر ارزش و جایگاه جست وجوهای بی وقفه علمی و فکری گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش، روز تقدیر از جهاد علمی و فکری در جهت سربلندی ایران سرفراز، گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش، روز ارج نهادن به دانشمندان پرتلاش و خستگی ناپذیر عرصه تحقیق و کنکاش علمی و فکری، گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش، روز تبیین جایگاه والای پژوهش و پژوهش گری در چشم انداز پیشرفت کشور، بر جست وجوگران دانش و بینش گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش بر جهادگران سخت کوش عرصه دانش و بینش ایران سربلند گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش، روز تجلیل از علم اندوزی محقّقانه و نقّادانه، بر دانش پژوهان حوزوی و دانشگاهی گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش، روز تبیین ارزش و جایگاه جست وجوگری خستگی ناپذیر در راه اعتلای علمی و فکری ایران، بر پژوهش گران متعهّد کشورمان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش، روز بزرگ داشت تلاش گران سنگرهای علمی و فکری ایران زمین، بر این جهادگران بی ادّعا گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز پژوهش و تحقیق، بر دانش پژوهان آگاه و متعهد ایران اسلامی گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز پژوهش، روز قدردانی از جهادگران علمی و فکری ایران زمین بر پژوهش گران سرافراز این آب و خاک گرامی باد.