روز سالمندان

 

سالمندان نور چشم مردم اند

سالمندان بوی خوب گندم اند

سالمندان چشمه های پاکی اند

سالمندان عرشیان خاکی اند

روز سالمندان مبارک باد

-----------------------------------------------------------------------------------

سالمندان را گرامی داشتن

بوسه بر دستانشان بگذاشتن

بر قدوم پاکشان گل ریختن

با دل پر مهرشان آمیختن

عین آیات است در قرآن ما

هم ز یزدان است و لوح جان ما

تا چو آمد نوبت دوران ما

این چنین باشند فرزندان ما

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز گرامیداشت سالمندان و کهن سالان، این گنج های برکت و رحمت خداوندی، گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز بزرگداشت سالمندان، روز ارج نهادن به ریشه های کهن سال نهال خانواده، بر همگان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز بزرگداشت سالمندان، بر فرزندان قدرشناس و پندپذیر آنان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز بزرگ داشت سالمندان، بر کهن سالان تجربه اندوز و جوان دل ایرانی گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز سالمندان، روز بزرگ داشت جایگاه پیران روشن بین جامعه، بر تمامی کهن سالان جامعه ایرانی گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز سالمندان، این نعمت ها و برکات خداوند در کانون گرم خانواده، بر تمامی خانواده های اصیل و شریف ایرانی گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز سالمندان، روز یادآوری ارزش، مقام و جایگاه بی همتای این سرمایه های معنوی جامعه، بر همه ایرانیان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

وجود سالمندان در خانواده درهای رحمت و برکت را می گشاید. روز سالمند تهنیت باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

شمع وجود سالمندان، همچون چراغی است در کوره راه های تاریک زندگی. روز سالمند گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز سالمند بر سالمندان که گنجینه های گران بهای زندگی هستند مبارک و فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

ای سالمند عزیز! پیری چهره ات نشانی از جوانی تجربیات ارزنده توست که می تواند چراغ راه ما جوانان باشد. روزت فرخنده باد!

-----------------------------------------------------------------------------------

ای سالمند عزیز! وجود تو گنجینه ای پربرکت در خانه دل هاست. روزت مبارک.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز سالمند، بر سالمندان عزیز که دل هایشان کتاب پربهای تجربه هاست، مبارک و فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز سالمند، روز موهای سپید و خنده های خاطره بر سالمندان عزیز مبارک باد!

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز گرامی داشت جایگاه والای سالمندان، بر کهن سالان باتجربه و پُرنشاط ایران گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز بزرگ داشت سالمندان، روز سپاس گزاری از خداوند متعال به خاطر اعطای نعمت وجود کهن سالان، گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز سالمندان، روز گرامی داشت ذخیره های تجربه جامعه، بر همه خانواده های ایرانی گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز ارج نهادن به جایگاه والای سالمندان و کهن سالان خانواده، بر تمامی خانواده های اصیل ایرانی گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

 روز گرامی داشت پایه های اصلی خانواده ایرانی، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، بر تمامی سالمندان و فرزندان و نوادگان آنان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز بزرگ داشت سالمندان، روز یادآوری جایگاه ارزنده کهن سالان، بر خانواده های ایرانی گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز گرامی داشت سالمندان و کهن سالان، بر این سرمایه های معنوی جامعه گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

امروز، روز بزرگ داشت سالمندان است. راستی چند روز است که به پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود سر نزده ایم؟

-----------------------------------------------------------------------------------

سالمندی، هدیه ای گران بها از سوی خداست. روز سالمند بر تمام پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز سالمند، بر تمامی سالمندان مهربان و دوست داشتنی عزیز مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

سالمند عزیز! نگاهت پرمعناست، سخنت پربهاست و رفتارت گنج تجربه هاست. روزت مبارک!

-----------------------------------------------------------------------------------

بیایید تا در این روز بوسه های مهر خود را بر دستان پیر سال خوردگان بنشانیم. روز عزیز سالمند مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

یکی از بزرگ ترین الطاف خداوند در خانواده وجود افراد سالمند است؛ زیرا آنها منبع سرشاری از خیر و برکتند. روز سالمند مبارک.

-----------------------------------------------------------------------------------

سالمندان، هدیه های ارزشمند الهی هستند که سال ها راه پیموده اند تا به ما رسیده اند. قدر این هدیه ها را بدانیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

در روز جهانی گرامی داشت سالمندان، از این ذخیره های ارزشمند عاطفه، فرهنگ و دانش جامعه یاد کنیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

ما با گوش دل سپردن به اندرزهای خیرخواهانه کهن سالان، احترام عملی خود را به آنان نشان می دهیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

پیر در پنهان هر رخداد، نکته ها می بیند که دیده دیگران به دیدن آن نابیناست

ما با احترام به کهن سالان، در حقیقت به فردای خود احترام می گذاریم.

-----------------------------------------------------------------------------------

پدر بزرگ! هر چند که گرد پیری، موهایت را برف گونه سپید کرده است، ولی همین موها، نشانه ای از ارزشمند بودن توست. روز زیبای سالمند مبارک.

-----------------------------------------------------------------------------------

نگذاریم امروز، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، تنهایی شان را با عکس های قدیمی تقسیم کنند. روز سالمند گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

ای سالمند! موهای سپید و کمرخمیده ات، حکایت از پیری وجودت دارد، ولی دلت زنده است و امیدوار از پیمودن موفقیت آمیز راه های پرپیچ و خم زندگی. روزت مبارک.

-----------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن روز بزرگ داشت سالمندان و کهن سالان، بر این عصاره های فرهنگ و دانش و عطوفت، گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

پدر و مادر کهن سال من! تو را سپاس می گویم به خاطر زحماتی که در سال های پروردنم متحمل شده ای و به خاطر دانایی ها و صبوری های تو در برابرت سر تعظیم فرود می آورم.

-----------------------------------------------------------------------------------

راستی، ما تا چه اندازه قدر دانایی ها و تجربه های کهن سالان و سالمندان را دانسته ایم؟