روز جمهوري اسلامي

 

جاده دوازده فروردین، شروع رسیدن به خوبی‌هاست..

-----------------------------------------------------------------------------------

روز جمهوری اسلامی؛ یعنی اطاعت مردم از ولی فقیه.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز جمهوری اسلامی، آغاز تحقق آرمان‌های امام خمینی(ره) است.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز جمهوری اسلامی؛ یعنی حضور همه‌جانبه مردم زیر سایه اسلام.

-----------------------------------------------------------------------------------

بهار حکومت جمهوری اسلامی در بهار 58 رقم زده شد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز جمهوری اسلامی، آغازی است برای اجرای فرمان‌های اسلامی و عمل به آن.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز جمهوری اسلامی، روز آغاز حکومت دینی به انتخاب مردم است.

-----------------------------------------------------------------------------------

دوازده فروردین، مُهر تاییدی بود بر مردم‌سالاری دینی.

-----------------------------------------------------------------------------------

دوازده فروردین یکی از ایام الله بود، روزی مبارک و مقدس که دهانی به وسعت ایران با فریادی رعدآسا و پرطنین جمهوری اسلامی را آری گفت.

-----------------------------------------------------------------------------------

دوازده فروردین روز بلوغ فکری و سیاسی این امت، در سایه اسلام بود.

-----------------------------------------------------------------------------------

دوازده فروردین عصاره یک تاریخ سراسر خون و شهادت و تبلور آن همه عشق‌ها، آرمان‌ها، اسلام‌خواهی‌ها، حق‌پرستی‌ها و باطل‌ستیزی‌هاست.

-----------------------------------------------------------------------------------

دوازده فروردین بهار انقلاب ما و روز شکفتن گل اسلام بر شاخسار زمان و نویدبخش تجلی حق و حاکمیت نظام اسلامی است.

-----------------------------------------------------------------------------------

در 12 فروردین 58، دست های سبز، برگه های سبز را در صندوق تاریخ ریختند و آرزوی دیرینه محرومین، رنگ حقیقت گرفت.

-----------------------------------------------------------------------------------

همه مردم در 12 فروردین 58، با انتخاب کلمه «آری» به جای «نه»، خواستار بهار جاودانه «ولایت» بودند.

-----------------------------------------------------------------------------------

دوازده فروردین روز احقاق حق، روزی پیروزی دین است.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز نو، نوروز، زندگی نو، هوای نو، رویش و بالندگی تا بی نهایت؛ چقدر لذت دارد نفس کشیدن در بهاری از شکوفه های رهایی! مبارک باد این عید در عید بر همه ایرانیان و همه آزادمردان.

-----------------------------------------------------------------------------------

بوی عید، بوی آزادی، بوی پرواز، بوی رهایی، بوی بهار استقلال و بوی شکوفه های آزادی، تمام جانمان را پر کرده است.

-----------------------------------------------------------------------------------

یادش به خیر دوازدهم فروردین 58؛ بهارى که دامان سپید و پرشکوفه اش، خوش ترین خاطره اى است که براى مان به جاى ماند.

-----------------------------------------------------------------------------------

دوازدهم فروردین ماه 1358، روز بروز شخصیت حقیقى مردم ایران و روز تثبیت انقلاب اسلامى است.

-----------------------------------------------------------------------------------

رأی «آری» ملت به جمهوری اسلامی، پاسخ بلند «نه» به نیرنگ استعمار جهانی بود.

-----------------------------------------------------------------------------------

 پیروزی جمهوری اسلامی، پیروزی اندیشه «سیاست توأم با دیانت» است.

-----------------------------------------------------------------------------------

دوازدهمین روز بهار، مژده سرزمینی مستقل است برای مردمانی اندیشمند و بزرگ؛ مردمانی که در توفان ها و صاعقه ها، دست در دست یکدیگر، تنها به استقلال وطن می اندیشند.

-----------------------------------------------------------------------------------

دوازدهم فروردین را زیر بارانی از یکپارچگی و اتحاد، قدم می زنیم و سربلندی وطن را بر فراز رنگین کمان آزادی، به جشن می نشینیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

به آزادی و سربلندی مان رأی دادیم و سرود ایمان را بر بلندای مناره های عشق، هم صدا شدیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

امروز، روزخیابان ها پر از گلبرگ های فتح است؛ رزهای ایرانی و گل های محمدی.

-----------------------------------------------------------------------------------

امروز، روز خداست در کنار مردم، پشتوانه مردم. روز خوب جمهوری که توأم با «اسلامی» است.

-----------------------------------------------------------------------------------

12 فروردین، روز به ثمرنشستن خون شهیدان، روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

شکفتن گل ایمان را بر شاخسار زمان، شادمانه جشن مى گیریم و جاده هاى آفتابى استقلال را با گام هایى از جنس اراده و خودباورى مى پوییم.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز جمهورى اسلامى، نویدبخش رهایى کبوتران سپید بال آزادى بر فراز آسمان آبى یکدلى و اتحاد ایرانى است.

-----------------------------------------------------------------------------------

دوازده فروردین، سالروز استقرار نظام جمهورى اسلامى و تجلى اراده ملت ایران، مبارک باد!

-----------------------------------------------------------------------------------

روز جمهوری اسلامی، اولین قدم در راه تحقق حکومت اسلامی امام زمان(عج) است.

-----------------------------------------------------------------------------------

جمهوری اسلامی، تبلور اتحاد و ایمان، روز به ثمر نشستن نهال اراده و ایستادگی، روز آفتابی استقلال، مبارک باد!