روز کتاب و کتابخوانی

 

بهترين دوست من كسي است كه كتابهايي را به من هديه كند كه تا به حال نخوانده باشم.لينكلن

-----------------------------------------------------------------------------------

کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند : کتابهایی که می خوانید و انسانهایی که ملاقات می کنید. مك لوهان

-----------------------------------------------------------------------------------

اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمي شود و اگر كتاب نباشد روح بشر پرورش نمي يابد.پلوتارك

-----------------------------------------------------------------------------------

کتاب، تنها رفیقی است که تو را با آنچه که هستی و در هر زمان می پذیرد.

-----------------------------------------------------------------------------------

گوهر علم در گران بهاترین صدف تاریخ، یعنی کتاب جای گرفته است.

-----------------------------------------------------------------------------------

کتاب، سکوی تعالی ادراک آدمی است.

-----------------------------------------------------------------------------------

کتاب، معلمی دلسوز است که در فضای اندیشه ها بال می گشاید.

-----------------------------------------------------------------------------------

کتاب، غذای روح است و روح از کتاب زنده است. کتاب، یار مهربانی ست که در همه احوال، دستگیر و همدم دلتنگی هاست؛ یاری که اگر تو بخواهی، هیچ گاه رهایت نمی کند.

-----------------------------------------------------------------------------------

کتاب، هوایی است که نفس کشیدن را فراهم می کند.

-----------------------------------------------------------------------------------

کتاب، رسولی ست که زندگی را در دستانت به تماشا می گذارد تا لحظه های تنهایی ات را با خویش خلوت کنی و دل به معبود بسپاری.

-----------------------------------------------------------------------------------

کتاب، تنها دوست تنهایی ست؛ لحظه هایی که دوست داری از خویشتن تهی شوی و از خداوند لبریز، لحظه هایی که می خواهی از خویشتن بیرون بزنی و تا اوج پر بکشی و با ابرها، بر بی کران های تشنه روح، بباری.

-----------------------------------------------------------------------------------

کتاب، پرنده ای ست که روح را به ابدیت پیوند می زند و خورشید را به آسمان تنهایی مان می کشاند تا در این خلوت، گرم زندگی و هیجان بمانیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

کسی که کتابی دست بگیرد، دریای پاکی را روبه روی چشمان فهیم خود به تماشا گذاشته است.

-----------------------------------------------------------------------------------

انس باکتاب، چیزبسیاربا ارزشی است و من خواهش می کنم که همه و همه باکتاب انس پیدا کنند. مقام معظم رهبری

-----------------------------------------------------------------------------------

انیس گنج تنهایی کتاب است

فروغ صبح دانایی کتاب است

-----------------------------------------------------------------------------------

اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید، بزرگ ترین خوش بختی جهان را دارید. ژول کارداتی

-----------------------------------------------------------------------------------

كتاب بايد تبري براي درهم شكستن درياي منجمد وجودمان باشد.فرانتس كافكا

-----------------------------------------------------------------------------------

هنگامي كه شخص فقط مطالعه كند و سپس درباره آنچه مطالعه كرده به تفكر نپردازد، مطالعه اش عمق نمي يابد و بخش اعظم آن از دست مي رود.آرتور شوپنهاور

-----------------------------------------------------------------------------------

كتابهاي بد، سم روح اند و ذهن را نابود مي كنند.آرتور شوپنهاور

-----------------------------------------------------------------------------------

اتاق بدون كتاب همچون بدن بدون روح است.سيسرو

-----------------------------------------------------------------------------------

 خوشبخت كسي است كه به يكي از اين دو چيز دسترسي دارد، يا كتاب هاي خوب و يا دوستاني كه اهل كتاب باشند.ويكتور هوگو

-----------------------------------------------------------------------------------

كتاب، جام جهان نما است.ويكتور هوگو

-----------------------------------------------------------------------------------

كتاب، سفينه اي است كه اقيانوس بيكران زمان را درمي نوردد.فرانسيس بيكن

-----------------------------------------------------------------------------------

كتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگي است كه غم و اندوه را به سرور و شادماني تبديل مي كند؛ رنج و غم را از آينه ي خاطر زدوده و گنجينه ي ذهن را پر از گوهرهاي گرانبها مي كند.ساموئل اسمايلز

-----------------------------------------------------------------------------------

خواندن كتابهاي خوب، [ در حكم ] مكالمه با انسانهاي شرافتمند گذشته است.دكارت

-----------------------------------------------------------------------------------

كتاب خوب در حكم دوست خوب است.روسن پير

-----------------------------------------------------------------------------------

ستون تمدن، كتاب و مطبوعات است.پلو تارك

-----------------------------------------------------------------------------------

راستگوترين، بي توقع ترين، مفيدترين و هميشگي ترين رفيق براي هر كسي كتاب است.مارك تواين

-----------------------------------------------------------------------------------

من هيچ غمي نداشته ام كه خواندن يك صفحه كتاب آن را از بين نبرده باشد.منتسكيو

-----------------------------------------------------------------------------------

كتابهاي مفيد، آنهايي هستند كه خواننده را تشويق به تكميل آن كنند.فرانسوا ولتر

-----------------------------------------------------------------------------------

برگهاي كتاب به منزله بالهايي هستند كه روح ما را به جهان روشنايي پرواز مي دهند.فرانسوا ولتر

-----------------------------------------------------------------------------------

مطالعه كتاب يعني تبديل ساعت هاي ملالت بار به ساعت هاي لذت بخش.شارل دو مونتسكيو

-----------------------------------------------------------------------------------

ما نه تنها بايد كتابهاي خوب خود را دوست بداريم، بلكه بايد سعي كنيم وجود خودمان نيز به منزله كتاب خوبي باشد كه ديگران از آن سرمشق بگيرند.فنلون

-----------------------------------------------------------------------------------

به جاي آنكه چندين كتاب بخواني، كتابهاي خوب را چندين بار بخوان.سنكا

-----------------------------------------------------------------------------------

در دنيا لذتي كه با لذت مطالعه برابري كند، وجود ندارد.لئو نيكولايويچ تولستوي

-----------------------------------------------------------------------------------

برخي كتب را بايد چشيد، برخي ديگر را بايد بلعيد و تعداد محدودي را هم بايد جويد و هضم كرد.فرانسيس بيكن

-----------------------------------------------------------------------------------

هر چه بيشتر كتاب بخوانيد، بيشتر از زندگي حقيقي برخوردار خواهيد شد.فرانسوا ولتر

-----------------------------------------------------------------------------------

بهترين كتاب آن است كه انسان را به انديشه وادارد، وگرنه به درد پاره كردن هم نمي خورد.الفبس

-----------------------------------------------------------------------------------

كتاب، ركن بزرگ نيك بختي انسان است.فردريك كبير

-----------------------------------------------------------------------------------

يك كتاب خوب، خون حيات بخش و ارزشمند روح هنرمند است.ميلتون