مدارس ابتدایی  امام حسین (ع)

آموزش و پرورش ابتدايي در نزد كارشناسان و متخصصين تعليم و تربيت امروزه از جايگاه مهمي برخوردار است. توجه همه جانبه به تغيير ساختارهاي آموزشي و تربيتي اين دوره و تغييرات گسترده در متون آموزشي طي سالهاي اخير نشان از توجه خاص متوليان امر تعليم و تربيت به آموزش و پرورش ابتدائي است.

مؤسسه فرهنگي آموزشي امام حسين (عليه‌السلام) از بدو تأسيس همسو با تغييرات برنامه‌ها و متون آموزشي تلاش نموده است تا با برگزاري كارگاههاي آموزشي ويژه معلمان و مربيان و با تمهيدات لازم از نظر فضا و امكانات آموزشي و كمك آموزشي و گسترش فعاليت‌هاي تربيتي و پرورشي فضاي نسبتاً مطلوبي را براي ارتقاء سطح علمي و آموزشي و فرهنگي مدارس ابتدائي خود متناسب با تغييرات فراهم آورد.

 

اهم ويژگيها وامتيازات خاص مدارس ابتدايي امام حسين(عليه‌السلام)

1-آموزگار با توجه به نقش كليدي معلم در دورة ابتدايي، مؤسسه تلاش گسترده و همه جانبه اي را در جهت جذب و آموزش معلمين بكار مي بندد. به گونه اي كه همه ساله براي معلمين كارگاههاي آموزشي ويژه برگزار مي نمايد.

2-افزايش جدول برنامه هفتگي از 24 به 30 ساعت (با توجه به گستردگي ساعات فوق برنامه در مدارس امام حسين (عليه‌السلام)  و كمبود ساعات آموزشي جدول هفتگي به 30 ساعت ارتقاء يافته، به گونه اي كه در مجموع دانش آموزان مدارس امام حسين (عليه‌السلام)در طي سال تحصيلي بيش از 272 ساعت تحت پوشش فعاليتهاي فوق برنامه قرار مي گيرند. )

3-برگزاري آزمونهاي مختلف ماهانه و علمي به صورت متمركز (به منظور رشد و تقويت بنيه علمي دانش آموزان.)

4-برگزاري المپياد علمي به صورت متمركز در سه رشته ادبيات فارسي، رياضي و علوم .

5-ارائه پيك هاي آموزشي هفتگي، پيك نوروزي، پيك تابستاني به دانش آموزان.

6-برگزاري كلاسهاي ويژه دانش آموزان سرآمد (تيزهوشان) از سال چهارم.

7-آموزش زبان انگليسي از پاية اول تا پنجم.

8-تشكيل كلاسهاي تخصصي آموزش قرآن كريم در ساعات بعدازظهر.

9-پيش بيني مربي جهت كليه فعاليتهاي فوق برنامه از جمله: قرآن، بهداشت، ورزش، خوشنويسي، نقاشي و كامپيوتر

10-آموزش دوره e_kids (آموزش كامپيوتر كودكان الكترونيكي) ويژه دانش آموزان پايه چهارم.

11-برگزاري كلاسهاي آموزش خانواده

12-برگزاري مسابقات متمركز فرهنگي و هنري در طول سال و نهايتاً جشنواره فرهنگي و هنري جوانه هاي ولايت در پايان سال تحصيلي.

13-برگزاري اردوهاي زيارتي، فرهنگي، تفريحي و گردشهاي علمي.

14-برگزاري آزمونهاي هماهنگ CMT (مفهومي كاربردي) ويژه كلاسهاي سوم، چهارم و پنجم

15-ايجاد باشگاه نخبگان ويژه دانش‌آموزان سرآمد مدارس ابتدايي امام حسين (ع) از سال 1382

 

http://www.tabaar.com