موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
دبستانهای پسرانه امام حسین علیه السلام
دبستان پسرانه واحد 1 - مشهد
آدرس: بلوار وکیل آباد ، دادگر 19
شماره تماس: 05135012574
آدرس سایت: http://sb1.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vb1.tabaar.com
ایمیل: modir.sb1@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsb1
دبستان پسرانه واحد 2 - مشهد
آدرس: چهارراه پل خاکی
شماره تماس: 05138419299
آدرس سایت: http://sb2.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsb2.tabaar.com
ایمیل: modir.sb2@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsb2
دبستان پسرانه واحد 3 - مشهد
آدرس: خ خواجه ربیع ، 20 متری بلال
شماره تماس: 05137321922
آدرس سایت: http://sb3.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsb3.tabaar.com
ایمیل: modir.sb3@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsb3
دبستان پسرانه واحد 4 - مشهد
آدرس: خیابان صاحب الزمان
شماره تماس: 05137279461
آدرس سایت: http://sb4.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsb4.tabaar.com
ایمیل: modir.sb4@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsb4
دبستان پسرانه واحد 5 - مشهد
آدرس: بلوار سازمان آب ، شهیدصادقی 12 - پلاک 27
شماره تماس: 05137629151
آدرس سایت: http://sb5.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsb5.tabaar.com
ایمیل: modir.sb5@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsb5
دبستان پسرانه - تربت حیدریه
آدرس: بلوار مدرس، انتهای مدرس 25
شماره تماس: 52314899
آدرس سایت: http://sbto.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsbto.tabaar.com
ایمیل: modir.sbto@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsbto
دبستان پسرانه - سرخس
آدرس: سرخس خیابان معلم6
شماره تماس: 34521616
آدرس سایت: http://sbsr.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsbsr.tabaar.com
ایمیل: modir.sbsr@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsbsr
دبستان پسرانه - کاشمر
آدرس: کاشمر-خ حیدری-جنب میدان امام علی (ع)
شماره تماس: 55241513
آدرس سایت: http://sbk.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsbk.tabaar.com
ایمیل: modir.sbk@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsbk
دبستان پسرانه - نیشابور
آدرس: نیشابور: جاده باغرود -‌ ‌باشگاه ‌فجر
شماره تماس: 42624255
آدرس سایت: http://sbn.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsbn.tabaar.com
ایمیل: modir.sbn@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsbn
دبستان پسرانه واحد 2- نیشابور
آدرس: نیشابور: جاده باغرود -‌ ‌باشگاه ‌فجر
شماره تماس: 42622984
آدرس سایت: http://sbn2.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsbn2.tabaar.com
ایمیل: modir.sbn2@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsbn2
دبستان پسرانه گناباد دوره اول
آدرس: خ امام خمینی، امام خمینی 19
شماره تماس: 57252212
آدرس سایت: http://sbg1.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsbg1.tabaar.com
ایمیل: modir.sbg1@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsbg1
دبستان پسرانه گناباد دوره دوم
آدرس: خیابان امام علی (ع) – 5
شماره تماس: 57252724
آدرس سایت: http://sbg2.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsbg2.tabaar.com
ایمیل: modir.sbg2@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsbg2
دبستان پسرانه واحد 1 - سبزوار
آدرس: سبزوار- 30متری دانشگاه آزاد
شماره تماس: 44658380
آدرس سایت: http://sbsa.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsbsa.tabaar.com
ایمیل: modir.sbsa@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsbsa
دبستان پسرانه واحد 2 - سبزوار
آدرس: سبزوار-پاسداران – خیابان دانش آموز
شماره تماس: 44657380
آدرس سایت: http://sbsa2.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsbsa2.tabaar.com
ایمیل: modir.sbsa2@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsbsa2
دبستان پسرانه واحد 3 - سبزوار
آدرس: سبزوار- توحید شهر
شماره تماس: 44415200
آدرس سایت: http://sbsa3.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsbsa3.tabaar.com
ایمیل: modir.sbsa3@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsbsa3
دبستان های دخترانه امام حسین علیه السلام
ابتدایی دخترانه شماره 1
آدرس: بلوار وکیل آباد ، دادگر 19
شماره تماس: 05135027388
آدرس سایت: http://sg1.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsg1.tabaar.com
ایمیل: modir.sg1@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsg1
ابتدایی دخترانه شماره 2
آدرس: خ شهید دستغیب ، خ بیستون ، بين 12 و 14
شماره تماس: 05137657735
آدرس سایت: http://sg2.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsg2.tabaar.com
ایمیل: modir.sg2@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsg2
ابتدایی دخترانه شماره 3
آدرس: بلوار راه آهن ، کامیاب 22
شماره تماس: 05132212140
آدرس سایت: http://sg3.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsg3.tabaar.com
ایمیل: modir.sg3@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsg3
دبستان دخترانه - کاشمر
آدرس: کاشمر-گلستان 9
شماره تماس: 55238215
آدرس سایت: http://sgk.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsgk.tabaar.com
ایمیل: modir.sgk@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsgk
دبستان دخترانه - تربت حیدریه
آدرس: بلوار مدرس، انتهای مدرس 25
شماره تماس: 52319334
آدرس سایت: http://sgto.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsgto.tabaar.com
ایمیل: modir.sgto@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsgto
دبستان دخترانه - سرخس
آدرس: بلوار کارگر، مقابل کارگاه عفتی، طبقه اول
شماره تماس: 34521303
آدرس سایت: http://sgsr.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsgsr.tabaar.com
ایمیل: modir.sgsr@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsgsr
دبستان دخترانه - تایباد
آدرس: خیابان شهید بهشتی
شماره تماس: 54523043
آدرس سایت: http://sgta.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsgta.tabaar.com
ایمیل: modir.sgta@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsgta
دبستان دخترانه - نیشابور
آدرس: نیشابور: جاده باغرود-شهرک امام رضا (ع)
شماره تماس: 42622755
آدرس سایت: http://sgn.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsgn.tabaar.com
ایمیل: modir.sgn@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsgn
دبستان دخترانه واحد 2- نیشابور
آدرس: ابتداي بلوار جانبازان (جانباز2)
شماره تماس: 42613155
آدرس سایت: http://sgn2.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsgn2.tabaar.com
ایمیل: modir.sgn2@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsgn2
دبستان دخترانه واحد 1 - سبزوار
آدرس: سبزوار-نبش اسد آبادی 22
شماره تماس: 5144238010
آدرس سایت: http://sgsa.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsgsa.tabaar.com
ایمیل: modir.sgsa@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsgsa
دبستان دخترانه واحد 2 - سبزوار
آدرس: سبزوار-میدان دانشگاه ازاد-روبروی اداره گاز
شماره تماس: 44648703
آدرس سایت: http://sgsa2.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vsgsa2.tabaar.com
ایمیل: modir.sgsa2@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarsgsa2

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.