موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
مقالات دانش پژوهان ---> درباره ناهمواريها چه مي دانيد؟ { - }

   درباره ناهمواريها چه مي دانيد؟

 

آيا تاكنون اصطلاح ناهمواري را شنيده ايد؟ به كوهها، دشت ها، دره ها ، جلگه ها ، تپه ها و پديده هاي ديگري مثل آن ها كه در روي زمين قرار گرفته اند، ناهمواري مي گويند. به همه پستي ها و بلندي هايي كه در سطح زمين ديده مي شوند ناهمواري مي گويند.
چرا ناهمواريها را مطالعه مي كنيم؟
مطالعه ي ناهمواريها يعني چگونگي پيدايش آن ها و تحولاتي كه از گذشته تاكنون داشته اند و شكلي كه در آينده پيدا مي كنند بر عهده ي «پيكره شناسان زمين» است. پيكر شناسان زمين، ناهمواريها را دسته بندي كرده و عوامل پيدايش هر يك را مشخص مي كنند و مورد مطالعه قرار مي دهند. آنان هم چنين به تغييرات ناهمواريها توجه مي كنند. ناهمواريها همواره به شكل ثابتي نيستند. عوامل تغيير دهنده ي چهره ي زمين ،آرام آرام يا به سرعت شكل ناهمواريها را تغيير مي دهند. پيكرشناسان زمين سعي مي كنند با شناسايي تحولات ناهمواريها ، آينده ي آن ها را پيش بيني كنند. مطالعه ناهمواريها به ما كمك مي كند تا محيط طبيعي زندگي خود را بهتر بشناسيم و از آن بهتر و عاقلانه تر بهره ببريم.  كوهستان ها :

 

به شكل فوق نگاه كنيد. اين يك نقشه جهان نماست كه ويژه گي هاي طبيعي كره زمين را نشان مي دهد. در راهنماي اين نقشه دقت كنيد. در اين نقشه در روي خشكي ها كدام رنگ بيشتر ديده مي شود؟ نام رشته كوههاي مرتفعي را كه در روي اين نقشه نوشته شده است. بخوانيد.
راستي آيا هيچ گاه از خود پرسيده ايد که کوه هاي زيبا و سر به فلک کشيده چگونه به وجود آمده اند؟ چرا بعضي از آنها بسيار بلندند در حالي که برخي ديگر ارتفاع کمتري دارند؟ آيا همه کوه ها در يک زمان به وجود آمده اند.
  

مطالعه ناهمواريها ، يعني چگونگي پيدايش آنها و تحولاتي كه از گذشته تاكنون داشته اند و شكلي كه در آينده پيدا مي كنند برعهده پيكر شناسان زمين است. پيكرشناسان زمين، ناهمواريها را دسته بندي كرده و عوامل پيدايش هر يك را مشخص مي كنند و مورد مطالعه قرار مي دهند، انان هم چنين به تغيير ناهمواريها توجه مي كنند و با شناسايي تحولات ناهمواريها، آينده آنها را پيش بيني مي كنند.     مطالعه ناهمواريها چه فايده اي دارد؟

مطالعه ي ناهمواريها به ما كمك مي كند تا محيط طبيعي زندگي خود را بهتر بشناسسيم و از آن بهتر و عاقلانه تر بهره ببريم.    ‌ناهمواريها چگونه تغيير مي کنند ؟

 

تغيير شكل ناهمواريها :‌الف – كوهستان ها :
در نواحي كوهستان ها ، عواملي چون يخچال ها، باد ، باران، آب هاي جاري و تغييرات دما چهره ي كوهستان را تغيير مي دهند. مواد حاصل از تخريب كوهستان ها ، به شكل تخته سنگ ها، قطعه سنگ ها، قطعه سنگ ها، پاره سنگ ها، دانه هاي شن و ماسه به حركت در مي آيند. اين مواد به وسيله آب ، باد يا فروريختن از بالا به پايين دامنه ها منتقل مي شوند و در نقاط ديگري برجاي مي مانند.
ب : سواحل : در نواحي ساحلي . ناهمواريها با سرعت بيشتري تغيير شكل مي دهند. در بسياري از اين نواحي، ميزان بارندگي بيشتر از نواحي دور از درياست. باران و آب هاي ناشي از آن شكل ناهمواريهاي ساحلي را تغيير مي دهد.
هم چنين امواج دريا به ساحل برخورد كرده و ناهمواريهاي ساحلي را تخريب مي كنند و مواد آن را با خود به دريا مي برند. باد نيز در ساحل ، ماسه ها را جا به جا مي كند و شكل ناهمواريهاي ساحلي را تغيير مي دهد.
در نواحي ساحلي ، طوفان هاي دريايي بسيار شديد رخ مي دهد كه ممكن است طي چند ساعت ، ناهمواريها را فرسوده كند و چهره جديدي به ساحل بدهد.
پ – در بيابان ها :
در بيابان ها ، تفاوت دما سبب وزش بادهاي نسبتاً شديد مي شود. اين بادها، شن و ماسه هاي بيابان را جابه جا مي كنند و آن ها را به صخره ها و سنگ ها مي كوبند و هم چون سمباده ، سنگ ها و صخره ها را صيقل مي دهند. باد ماسه هاي بيابان را به شكل انواع تپه هاي ماسه اي در جايي انباشته مي كند و پيوسته با وزش خود، شكل تازه اي به آنها مي دهد. هم چنين تفاوت دماي شب و روز در نواحي بياباني زياد است. در بيابان ها، در طول شب به علت كمبود ابر در آسمان گرماي زمين به سرعت به آسمان منتقل شده و هوا سرد مي شود اما در طول روز خورشيد به بيابان مي تابد و آن را بسيار گرم مي كند. اين گرمي و سردي هوا در نواحي بياباني پيوسته ادامه دارد و سبب تخريب سنگ ها بر اثر انبساط و انقباض مي شود.
   آيا انسان هم مي تواند ناهمواريها را تغيير دهد؟

 

انسان با استفاده از ماشين آلات سنگين راه سازي و ساختماني و بهره گيري از مواد منفجره، ناهمواريها از بين مي برد و ناهمواريهاي تازه اي مي سازد.
تغييردادن ناهمواريها توسط انسان با هدف بهره برداري از منابع سطحي يا زيرزميني انجام مي شود، استخراج زغال سنگ ، نفت ، نمك و سنگ هاي معدني ارزشمند (سنگ آهن، مس و مانند آن ها) سبب تغيير شكل ظاهري زمين مي شود. احداث تونل و جاده در نواحي پست و بلند نيز نيازمند تخريب نواحي مرتفع و پركردن نواحي پست است. انسان براي احداث شهرها هم بايد زمين ها را هموار كند واين امر، از راه تغيير شكل ناهمواريها ميسر مي شود. بطور كلي ، انسان با نيروي انديشه ي خود و با استفاده از ابزارهاي گوناگون، سطح زمين را در دراز مدت و كوتاه مدت تغيير مي دهد.
تغيير دادن مسير رودها، ايجاد نهرهاي جديد، احداث سد بر روي رودها، ساختن ديوارهاي ساحلي براي مقابله با امواج دريا و حتي ساختن جزاير يا از يغ بردن آن ها از جمله ي ديگراقدامات انسان است كه باعث تغييراتي در شكل ظاهري زمين مي شود.
 

منبع : http://www2.irib.ir

عالي بسيارخوب متوسط ضعيف

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.